Henkel Polska laureatem nagrody „Friendly Workplace 2019”

Firma Henkel Polska otrzymała wyróżnienie w tegorocznym plebiscycie „Friendly Workplace”. Kapituła programu doceniła politykę personalną firmy opartą na wzajemnym szacunku
i poszanowaniu dla idei różnorodności, umożliwiającej stały rozwój zawodowy i osobisty pracowników.

„Friendly Workplace” to wyróżnienie redakcji MarkaPracodawcy.pl, przyznawane tym firmom, które mogą pochwalić się nowoczesnym podejściem do polityki personalnej
i rozwoju pracowników. Doceniani są pracodawcy szanujący zasadę równowagi między życiem zawodowym a osobistym i którzy tworzą przyjazne środowisko pracy. Firmy biorące udział w programie oceniane są w pięciu kategoriach: relacje
z pracownikami, rozwój pracowników, work-life balance, zdrowe miejsce pracy
i benefity.

Henkel został wyróżniony za szereg działań, które realizuje w ramach swojej polityki personalnej oraz Globalnej Polityki Różnorodności i Inkluzji. Firma zapewnia swoim pracownikom optymalne warunki rozwoju, oferując liczne programy szkoleniowe
i mentoringowe oraz stwarzając możliwości kształcenia za granicą. Henkel ze szczególną uwagą wspiera rozwój zawodowy kobiet, a także dba o partnerską relację między pracownikami, wspierając międzypokoleniowy transfer wiedzy. Firma promuje zasadę work-life balance poprzez oferowanie takich rozwiązań jak elastyczne godziny pracy, praca na niepełny etat, praca z domu. Na uznanie zasługuje również fakt realizowania przez firmę licznych inicjatyw edukacyjnych oraz programu aktywizacji kobiet „W drodze do pracy”. Henkel jest sygnatariuszem Karty Różnorodności i aktywnym promotorem idei różnorodności. Od 2014 r. współorganizuje Kongres Różnorodności.

– Cieszymy się z tego wyróżnienia, które docenia nasze działania zmierzające do tworzenia przyjaznego środowiska pracy i dobrych warunków rozwoju dla naszych pracowników – powiedziała Karolina Szmidt, dyrektor HR na Polskę i kraje bałtyckie.

– Henkel to w naszej ocenie jeden z najbardziej wartościowych pracodawców w Polsce i na świecie. Odkąd pamiętam, firma odważnie stawia na innowacje oraz wytycza nowe trendy w biznesie, np. w odniesieniu do wartości, etyki czy propagowania koncepcji zrównoważonego rozwoju. W wymiarze HR Henkel szczególnie imponuje nam konsekwencją w tworzeniu nowoczesnych standardów pracy, kreowaniu otwartej i przyjaznej kultury pracy opartej na różnorodności i partnerskich relacjach pomiędzy ludźmi – powiedział Michał Biały Dyrektor Zarządzający portalu MarkaPracodawcy.pl, członek jury oceniającego program „Friendly Workplace”. – Bardzo wysoko oceniamy podejście firmy w takich kwestiach jak wspieranie rozwoju zawodowego kobiet oraz szacunek dla idei work-life balance. Nie sposób pominąć zaangażowania firmy w obszarze tworzenia szerokiej gamy nowoczesnych narzędzi na rzecz rozwoju pracowników. Wszystkie wspomniane atuty przełożyły się na bardzo dobry wynik firmy w ocenie kolegium naszej redakcji. Jesteśmy przekonani, że nagroda „Friendly Workplace 2019” trafia naprawdę w godne ręce – dodał.

O firmie Henkel Polska

Henkel jest firmą globalną, o zrównoważonej i różnorodnej ofercie produktów i usług. Dzięki wiodącym markom, innowacjom i technologiom spółka zajmuje czołowe pozycje rynkowe zarówno w sektorze przemysłowym jak i dóbr konsumpcyjnych. Henkel Adhesive Technologies (dział klejów budowlanych i konsumenckich oraz technologii dla przemysłu) jest światowym liderem rynku klejów. Działy Laundry & Home Care (środków piorących i czystości) oraz Beauty Care (kosmetyków) zajmują wiodące pozycje na wielu rynkach świata i w wielu grupach asortymentowych. Firma, założona w 1876, działa i odnosi sukcesy od ponad 140 lat. W 2018 odnotowała przychody ze sprzedaży na poziomie około 20 mld oraz skorygowany zysk operacyjny na poziomie około 3,5 mld euro. Henkel zatrudnia na całym świecie ponad 53 tysiące pracowników, tworzących zaangażowaną i zróżnicowaną organizację o silnej kulturze korporacyjnej i wspólnych wartościach, która dąży do kreowania trwałej wartości. Jako uznany lider zrównoważonego rozwoju Henkel zajmuje czołowe miejsca w wielu międzynarodowych indeksach i rankingach. Akcje uprzywilejowane spółki wchodzą w skład niemieckiego indeksu giełdowego DAX. Więcej informacji na www.henkel.com oraz www.henkel.pl.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *