Latest News

CSR at SGH 2019

WIELKI FINAŁ PROJEKTU CSR@SGH!!! SGH zaprasza na warsztaty! Na warsztatach będzi emożliwość poszerzeia wiedzy m.in. o prawach człowieka czy...