Latest News

CSR Masters

Projekty, które odpowiadają na problemy społeczne CSR Masters w akcji! Laureaci konkursu zrealizowali swoje projekty na rzecz lokalnych społeczności...