IV Kongres Różnorodności relacja

IV-Kongres-Różnorodności_Praktycy o Różnorodności

3 października 2017 r. w warszawskim Och-Teatrze odbyło się coroczne święto praktyków i entuzjastów różnorodności i włączania społecznego. IV Kongres Różnorodności „O tolerancji” obfitował w ciekawe dyskusje nad postawami społecznymi oraz pomysłami sprzyjającymi budowaniu i wzmacnianiu otwartości na różnorodność w miejscu pracy, przestrzeni publicznej czy dyskursie publicznym. Wydarzenie, od 4 lat organizowane przez platformę BE.NAVIGATOR oraz firmę Henkel Polska, zgromadziło niemal 

300 uczestników (w przestrzeni teatru oraz poprzez transmisję on-line).

 Gości Kongresu powitała z ekranu Krystyna Janda w przygotowanym specjalnie na potrzeby wydarzenia  materiale video poświęconym tolerancji i akceptacji dla odmienności poglądów.

Gospodarze wydarzenia również podkreślali rolę otoczenia społecznego i kondycji idei różnorodności w Polsce:

Biznes nie działa w próżni. Różnorodność zmienia sposób, w jaki ludzie wchodzą ze sobą w interakcje, komunikują się, zarządzają organizacją. Różnorodność pozwala nam dostrzec w ludziach to, co jest dobre 

i wartościowe – powiedziała, witając gości, Dorota Strosznajder, pełnomocnik ds. odpowiedzialności społecznej Henkel Polska.

 Nie będzie szacunku w organizacjach, jeśli nie będzie szacunku dla różnorodności. Tylko wtedy, gdy 

w organizacjach jest miejsce na szacunek dla innego człowieka, jest też szansa na współpracę. Jeśli pigułki inspiracji, jakie w Państwach zasialiśmy przyniosą nowe sojusze, nowe partnerstwa i otwartość na dialog,
to znaczy, że osiągnęliśmy nasz cel
– dodał Paweł Niziński, CEO firmy BETTER., wydawcy platformy BE.NAVIGATOR.

Henkel_Polska_IV-Kongres-Różnorodności-Louise-Pulford

Konieczność angażowania każdego pracownika w działania organizacji i rolę potencjału różnorodności niezbędnego dla innowacji i kreatywności zespołu podkreślała także Louise Pulford, gość specjalny wydarzenia.
Różnorodność jest kluczem do budowania kultury opartej na innowacjach społecznych i efektywnego tworzenia prawdziwego dialogu z pracownikiem. Obecnie po prostu nie stać nas na to, by w naszych organizacjach nie było różnorodności – podkreśliła dyrektorka Social Innovation Exchange (SIX).

Publiczność zgromadzona w Och-Teatrze i śledząca wydarzenie online zapoznała się także z wynikami badania opinii[1] przeprowadzonego na potrzeby IV Kongresu Różnorodności pt. „Obecność tolerancji dla różnorodności w społeczeństwie polskim 2017 roku”. Wynika z niego między innymi, że tolerancja i akceptacja dla różnorodności jest zdecydowanie wyższa w miejscu pracy niż w życiu osobistym, że większość społeczeństwa widzi równość szans w kraju jako pozostawiającą wiele do życzenia oraz że kobiety są bardziej otwarte na różnorodność niż mężczyźni, zarówno w miejscu pracy, jak i w życiu osobistym. Szczegółowe wyniki badań zostaną opublikowane w najbliższym czasie.

IV Kongres Różnorodności to także trzy ważne debaty dotykające różnych aspektów różnorodności.

Podczas pierwszej z nich, stanowiącej komentarz do zaprezentowanych wyników badania opinii społecznej, Anna Kobierska z Henkel Polska, Wojciech Eichelberger, psycholog i psychoterapeuta, Katarzyna Wierzbowska, prezeska Sieci Przedsiębiorczych Kobiet oraz Katarzyna Nowak z Grupy Orbis a także moderatorka – Zuzanna Ziomecka, dyskutowali na temat korzyści wynikających z kobiecego stylu zarządzania oraz szukali sposobów na wdrażanie rozwiązań inkluzyjnych w organizacjach. W debacie poświęconej tworzeniu otwartych miast, Alicja Knast – dyrektorka Muzeum Śląskiego oraz Jakub Szczęsny – architekt, rozmawiali na temat tożsamości miejskiej i metod wzmacniania wielokulturowości we wzmacnianiu miejskiego potencjału. Wątki tożsamości

i otwartości społecznej poruszone były również w debacie dotyczącej języka współczesnych mediów, w której Kuba Wygnański – prezes zarządu Pracowni Badań i Innowacji Społecznych „Stocznia”, Maria Cywińska – socjolożka internetu oraz Maciej Piwowarczuk – storyteller i dokumentalista, szukali rozwiązań dla wzmacniania edukacji językowej i wrażliwości na słowa.

Wydarzenie zamykał organizowany już po raz drugi przegląd dobrych praktyk „Praktycy o Różnorodności”. Uczestnicy Kongresu poznali inspirujące przykłady rozwiązań na zarządzanie różnorodnością w organizacjach.

W uznaniu za dobre praktyki na rzecz promowania różnorodności w swoich organizacjach, wyróżnieni zostali
i przed publicznością wystąpili przedstawiciele oraz przedstawicielki, pięciu organizacji: EY Polska, Dentsu Aegis Network Polska, Volkswagen Motor Polska, Fundacja im. Doktora Piotra Janaszka PODAJ DALEJ oraz Roche Polska Sp. z o.o .

IV-Kongres-Różnorodności_organizatorzy

Werdykt prac Jury odczytała Marzena Strzelczak, Dyrektorka Forum Odpowiedzialnego Biznesu i przedstawicielka Jury Przeglądu:

Budowanie otwartych na różnorodność miejsc pracy staje się powoli koniecznością dla organizacji, którym zależy na rozwoju, a dla tych, które szukają innowacji, jest to po prostu nieodzowne. Ważne, że organizatorom Kongresu udało się stworzyć przestrzeń, w której zwolennicy zarządzania różnorodnością mogą wspólnie szukać rozwiązań, także poza murami swoich organizacji – powiedziała Marzena Strzelczak. Niemniej jednak, mamy wciąż dużo do zrobienia 

– z przeprowadzonych na zlecenie Karty Różnorodności badań wynika, że ponad 50% polskich przedsiębiorców nie słyszało o czymś takim, jak zarządzanie różnorodnością – dodała.

IV Kongres Różnorodności „O tolerancji” dobiegł końca, ale troska organizatorów o propagowanie różnorodności wciąż trwa. W ramach cyklu „Potencjał różnorodności” dostępnego na platformie www.be-navigator.pl będzie można znaleźć dobre praktyki zarządzania diversity w organizacjach (w tym praktyki prezentowane w ramach pokazu „Praktycy o różnorodności” oraz praktyki zebrane od uczestników podczas wydarzenia).

Kongres Różnorodności organizowany jest przez platformę BE.NAVIGATOR i Henkel Polska.

Patronat merytoryczny nad wydarzeniem objęła Karty Różnorodności, koordynowana przez Forum Odpowiedzialnego Biznesu.

Patronami medialnymi Kongresu byli: BIZON – Biznes Odpowiedzialny i Nowoczesny, Business&Prestige.pl, Employerbranding.pl, Kampaniespołeczne.pl, nienieodpowiedzialni.pl,

Personel i Zarządzanie, proto.pl, Tebaby.pl

Więcej informacji (w tym materiały video oraz zdjęcia z Kongresu) dostępne będą wkrótce pod adresem: http://be-navigator.pl/pl/kongres-roznorodnosci/

* * *

Kongres Różnorodności to konferencja tematyczna organizowana od 2013 r. Każdego roku zrzesza szerokie grono specjalistów, ekspertów, praktyków, przedstawicieli biznesu, organizacji pozarządowych, świata nauki i mediów wokół tematu zarządzania różnorodnością. Kongres organizowany jest z inicjatywy firmy Henkel Polska oraz platformy BE.NAVIGATOR.

 

Partnerzy:

 

Henkel  jest firmą globalną, o zrównoważonej i różnorodnej ofercie produktów i usług. Dzięki wiodącym markom, innowacjom i technologiom spółka zajmuje czołowe pozycje rynkowe zarówno

w sektorze przemysłowym jak i dóbr konsumpcyjnych. Henkel Adhesive Technologies (dział klejów budowlanych i konsumenckich oraz technologii dla przemysłu) jest światowym liderem rynku klejów. Działy Laundry & Home Care (środków piorących i czystości) oraz Beauty Care (kosmetyków) zajmują wiodące pozycje na wielu rynkach świata i w wielu grupach asortymentowych. Firma, założona w 1876, działa i odnosi sukcesy od ponad 140 lat. W 2016 Henkel odnotował przychody ze sprzedaży na poziomie 18,7 mld oraz skorygowany zysk operacyjny na poziomie 3,2 mld EUR. Wartość przychodów ze sprzedaży trzech najważniejszych marek Henkla – Persil, Schwarzkopf oraz Loctite – przekroczyła

6 mld EUR. Firma zatrudnia na całym świecie ok. 50 000 pracowników, tworzących zaangażowany

i zróżnicowany zespół, o silnej kulturze korporacyjnej, wspólnym systemie wartości i dążeniu do kreowania trwałej wartości. Jako uznany lider zrównoważonego rozwoju Henkel zajmuje czołowe miejsca w wielu międzynarodowych indeksach i rankingach. Akcje uprzywilejowane spółki wchodzą

w skład niemieckiego indeksu giełdowego DAX. Więcej informacji na www.henkel.com oraz www.henkel.pl

 

BE.NAVIGATOR – interaktywna platforma tematyczna poruszająca zagadnienia związane z CSR, zrównoważonym rozwojem i innowacjami społecznymi. Znajdują się na niej najświeższe komentarze, opinie i artykuły przygotowane przez praktyków i teoretyków podzielone na obszary tematyczne. Realizatorem platformy jest BETTER. (dawniej Goodbrand), firma, która zajmuje się rozwiązywaniem problemów na styku biznesu i społeczeństwa w procesie dialogu społecznego, a także tworzeniem innowacji produktowych i serwisowych w biznesie z włączeniem aspektu społecznego i środowiskowego (post CSR).

Za materiay prasowe dziékujé firmie Be.Navigator


[1] Badanie zostało przeprowadzone przez instytut badawczy Kantar Millward Brown we wrześniu b.r. na grupie 1002 pracujących mieszkańców Polski

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *