Biedronka dla zagrożonych gatunków zwierząt żyjących w Polsce


Sieć biedronka od wielu lat wspiera programy mające na celu ochronę przyrody, w tym roku postanowiła pochylić się nad ochroną sześciu gatunków dzikich zwierząt żyjących w Polsce. Wsparcie otrzymają największe w Polsce ssaki lądowe – żubry, a także wilki, rysie, jeże i sóweczki, a z fauny morskiej morświny.

Na ten cel sieć biedronka przeznaczy 1 500 000 złotych. Do współpracy przy projekcie zostały zaproszone eksperckie organizacje przyrodnicze zajmujące się ochroną zagrożonych gatunków, działające na terenie całego kraju.

Na konferencji nastąpiło oficjalne podpisanie umowy pomiędzy Polskim Towarzystwem Ochrony Przyrody SALAMANDRA, a firmą Jeronimo Martins. Na jej podstawie przekazane zostaną środki na ochronę gatunków, pierwotna suma 1 500 000 złotych powiększy się ponieważ wraz z ekspertami z fundacji biorących udział w projekcie, powstała książka “Chronimy zagrożone gatunki”. Cały dochód z jej zakupu zostanie przekazany na wsparcie celów projektu, książki będą dostępne w  sklepach sieci Biedronka.

Marcin Ładak, członek zarządu sieci Biedronka mówił Jako organizacja jesteśmy oddani realizacji naszych celów zrównoważonego rozwoju. Jednym z nich, bardzo dla nas istotnym, jest zachowanie bioróżnorodności. Dlatego wspieramy dotacją te organizacje, które specjalizują się w ochronie gatunków dzikich zwierząt w Polsce, oraz namawiamy do zaangażowania naszych klientów

Dla sieci biedronka bardzo ważny jest wpływ działalności firmy na środowisko, sieć stara się by dostępne produkty były jak najbardziej zrównoważone, za cel stawia sobie także dbanie o czystość środowiska (w tym roku odbyły się akcje sprzątania terenów przybrzeżnych Bałtyku oraz Tatr), dba o offsetowanie śladu węglowego, sadzenie drzew, inwestuje w recykling (wózki w sklepach biedronka powstają z recyklingu sieci rybackich).

Arkadiusz Mierzwa, Dyrektor ds. komunikacji korporacyjnej w Jeronimo Martins Polska Biedronka na konferencji mówił – Sieć Biedronka w ramach swoich akcji edukacyjno-lojalnościowych dba o to, aby najmłodsi rozumieli, jak ważna jest troska o środowisko naturalne. Naszym kolejnym krokiem jest wsparcie organizacji, które prowadzą realne działania ochronne na rzecz dzikich zwierząt.  Jednocześnie, razem ze stowarzyszeniem Salamandra, wydajemy książkę, dzięki której chcemy zarazić najmłodszych ideą pomagania zagrożonym gatunkom żyjącym w Polsce.

Do współpracy przy koordynacji programu zaproszone zostało Polskie Towarzystwo Ochrony Przyrody SALAMANDRA, które skupia polskie organizacje zajmujące się ochroną zwierząt. Te fundacje wykonują swoją pracę efektywnie, skupiają ekspertów i ludzi zaangażowanych w walkę o przetrwanie polskiej fauny. Pierwsze programy dla wybranych gatunków ruszą jeszcze w tym roku i będą rozłożone w czasie aż do końca roku 2022.

Rysie, żubry, wilki, morświny, jeże i sówki znalazły się w kręgu zwierząt, które zostały objęte programem, w jego ramach wsparte zostaną działania dla konkretnych gatunków:

RYSIE

Ryś euroazjatycki, fot. shutterstock

W Polsce mamy 200 osobników Rysia, program pomoże w obserwacji populacji poprzez zakładanie i monitoring obroży telemetrycznych, a także umożliwi na szerszą skalę interwencje i opiekę weterynaryjną dla rysi poszkodowanych w wypadkach komunikacyjnych. Rekonwalescencji w specjalnych wolierach oraz zagrodach adaptacyjnych i powrocie zdrowych osobników do naturalnych siedlisk.  

ŻUBRY

https://pl.wikipedia.org/wiki/%C5%BBubr_europejski

Początki ochrony żubra w Polsce były trudne, w kraju było zaledwie 8 żubrów. Program wesprze cele Zachodniopomorskiego Towarzystwa Przyrodniczego, które dąży do ustabilizowania populacji żubra na świecie (przekroczenia ilości 10 000 osobników), kontroluje wielkość stad i zmniejsza ryzyko inbredu organizując  translokacje zwierząt, prowadzi monitoring obroży telemetrycznych, dba o niskie zagęszczenie populacji żubrów na danym terenie aby społeczność lokalna akceptowała ich obecność.

WILKI

Stowarzyszenie dla Natury Wilk

Dzięki udziałowi Stowarzyszenia Dla natury Wilk w programie Biedronki, wsparte zostaną najważniejsze działania organizacji takie jak interwencje do potrąconych, rannych lub złapanych we wnyki wilków, opiekę weterynaryjna na miejscu bądź transport do ośrodków rehabilitacji przed wypuszczeniem do starego siedliska lub umieszczenie w nowym.

Ocena terytoriów i aktywności wilków na podstawie danych z obroży telemetrycznych oraz fotopułapek, badania genetyczne uratowanych wilków oraz opieka nad szczeniętami wilczymi zabranymi z lasu, które nie mogą wrócić do środowiska i muszą pozostać do końca życia w specjalnych ośrodkach.

MORŚWINY

Harbour porpoise (Phocoena Phocoena).

Tych niewielkich waleni jest zaledwie kilkaset w całym Bałtyku, wraz z partnerem Stacją Morską im. prof. Krzysztofa Skóry Instytutu Oceanografii Uniwersytetu Gdańskiego będą prowadzone działania mające na celu ograniczenie zagrożeń dla morświnów ze strony rybołówstwa.

SÓWECZKA

https://www.wwf.pl/aktualnosci/soweczka

Ochronę tego gatunku wesprze Polskie Towarzystwo Ochrony Przyrody „Salamandra”. Dla ochrony populacji Sóweczek najważniejsze są działania ochrony biernej, tworzenie stref ochronnych wokół miejsc gniazdowania. W ramach programy zostanie przeprowadzona inwentaryzacja sóweczek w dużych kompleksach leśnych oraz działania prowadzące do uznania jej za gatunek przeznaczony do celów programu Natura 2000.

JEŻE

https://www.lasy.gov.pl/pl/edukacja/lesnoteka-1/ssaki/jez-europejski

w ramach programu planowany jest ogólnopolski konkurs na minigranty. Do konkursu będzie można zgłaszać lokalne inicjatywy mające na celu ochronę jeży, ich siedlisk oraz ratowanie osobników poszkodowanych w wyniku działalności człowieka, dodatkowo działacze lokalni będą mogli liczyć na wsparcie ekspertów zajmujących się tym gatunkiem.

Polskie pozarządowe organizacje przyrodnicze realizują wiele działań z zakresu ochrony zagrożonych gatunków i siedlisk. Dysponujemy zespołami doświadczonych specjalistów oraz możemy liczyć na pomoc wielu zaangażowanych wolontariuszy. Czynnikiem limitującym nasze działania są środki finansowe. Na szczęście obecnie także w Polsce rozwija się wsparcie dla ochrony przyrody ze strony odpowiedzialnego biznesu. Akcja sieci Biedronka to doskonały tego przykład. W dobie kryzysu klimatycznego i wielkiego wymierania gatunków każde dodatkowe działanie ratujące przyrodę jest niezwykle potrzebne – mówił dr Andrzej Kepel, prezes PTOP „Salamandra.


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *