UN Global Compact Network Poland przygotowuje drugą część raportu, dotyczącego tym razem odbudowy Ukrainy


Polski i światowy biznes stał się fundamentalnym elementem systemu pomocy humanitarnej w czasie trwającej wojny w Ukrainie. Chcąc poznać skalę tych działań, UN Global Compact Network Poland (UN GCNP) przeprowadziło badanie, a opracowane wyniki posłużyły do stworzenia raportu „United Business for Ukraine”. Organizacja kontynuuje tę inicjatywę i rozpoczyna pracę nad drugą częścią publikacji, ponownie kierując ją do wszystkich przedsiębiorstw działających w Polsce i w Ukrainie, które już udzieliły pomocy i które wciąż okazują wsparcie Ukrainie w każdym możliwym zakresie.

Już od pierwszych dni wojny w Ukrainie UN Global Compact Network Poland, czyli polskie biuro największej inicjatywy zrzeszającej zrównoważony biznes, rozpoczęło działania wspierające uchodźców z Ukrainy.

Jednym z głównych zadań UN GCNP była mobilizacja sektora prywatnego do niesienia pomocy. Chcąc pokazać ich wzorową postawę, organizacja zrealizowała wśród polskich przedsiębiorców ankietę̨, na podstawie, której opracowano raport pokazujący znaczenie pomocy ze strony biznesu w obliczu kryzysu humanitarnego wywołanego konfliktem zbrojnym. Na potrzeby badania zebrano ponad pół tysiąca odpowiedzi. Teraz organizacja przygotowała jego drugą część, tym samym kontynuując pracę nad raportem.

Ponad pół tysiąca firm wypełniło kwestionariusz i przekazało informację na temat skali pomocy dla ogarniętej wojną Ukrainy i uchodźców wojennych. W oparciu o zebrane dane stworzyliśmy pierwszy raport badawczy „United Business for Ukraine”, analizujący skalę wsparcia sektora prywatnego. Bardzo jestem wdzięczny za to, że wspólnie z polskim biznesem mogliśmy pokazać, jak szybko potrafimy działać, by pomóc ofiarom wojny – mówi Kamil Wyszkowski, Dyrektor Wykonawczy UN GCNP.

Ponadto dodaje, że: Druga odsłona kwestionariusza „United Business for Ukraine” dotyczy bardzo ważnego zagadnienia – odbudowy Ukrainy. Działania UN GCNP spotkały się z dużym uznaniem podczas Zgromadzenia Ogólnego w Nowym Jorku, we wrześniu br. Jesteśmy dumni, że zostaliśmy wybrani i będziemy blisko współpracować z UNOPS, które odpowiedzialne jest na przetargi ONZ związane m.in. z odbudową obszarów dotkniętych wojną. Ten dowód zaufania nie pozwala nam stać w miejscu, stąd gorąco prośba do polskiego biznesu, o wypełnienie kwestionariusza, który będzie wstępem do naszych wspólnych działań na rzecz odbudowy i stabilizacji Ukrainy. Pragniemy się dowiedzieć, czy polski biznes wyraża chęć udziału w programach odbudowy Ukrainy, a jeśli tak, to na jaką skalę i w jakim obszarze.

Druga część opracowania będzie miała rozszerzony charakter. Poza wątkami poruszanymi w pierwszym badaniu, pytania dotyczyć będą także odbudowy Ukrainy. Na tej podstawie organizacja planuje uzyskać informacje, jakie działania zostały już zrealizowane oraz jakie plany ma polski biznes w tym obszarze. Odpowiedzi zbierane będą do końca bieżącego roku.

Ponownie zachęcamy do udziału w raporcie wszystkie firmy i przedsiębiorstwa, które okazały nawet najmniejszą pomoc lub takie, które wkrótce planują przekazać ją naszym sąsiadom i wesprzeć w odbudowie Ukrainę. Wspólnie pokażmy, jak potrafi zjednoczyć się biznes!

Link do ankiety: https://firmydlaukrainy.pl

Raport będzie kontynuacją pierwszej tego typu publikacji dla ONZ, pokazującej znaczenie pomocy ze strony biznesu w obliczu konfliktu zbrojnego. Stanie się doskonałą bazą wiedzy w przypadku kolejnych sytuacji kryzysowych dla całego świata. Jego pierwsza część pt. „United Business for Ukraine” została zaprezentowana 21 września podczas Zgromadzenia Ogólnego ONZ w Nowym Jorku. Prezentacja dokumentu stanowiła ważną część spotkania na temat odbudowy Ukrainy z udziałem Denysa Szmyhala – premiera Ukrainy, Prezydenta RP Andrzeja Dudy, Jakuba Kumocha – Sekretarza Stanu w KPRP, Szefa Biura Polityki Międzynarodowej w KPRP, Marcina Przydacza – podsekretarza stanu w Ministerstwie Spraw Zagranicznych, Sandy Ojiambo – Zastępczyni Sekretarza Generalnego ONZ, CEO&Executive Director UN Global Compact, Jensa Wandela – Acting Executive Director, UN Office for Project Services, Kamila Wyszkowskiego – przedstawiciela krajowego i dyrektora wykonawczego UN GCNP, Tatiany Sakharuk – dyrektorki wykonawczej UN GCNU, Melissy Powell – szefowej sztabu w UNGC, Andrey’a Ivanowa – szefa sektora w Agencji Praw Podstawowych UE i głównego autora raportu „United Business for Ukraine”,  a także przedstawicieli polskiego i globalnego biznesu.

Raport w wersji anglojęzycznej dostępny jest na stronie: https://bit.ly/3QA1VZC.


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *