Trzecie spotkanie Praktyków Różnorodności w Lepszym Świecie – Polityka różnorodności w praktyce

Odbyło się trzecie już spotkanie z cyklu Praktycy Różnorodności w Lepszym Świecie zatytułowane „Koszty różnorodności – wyzwania i rozwiązania”. Kameralne spotkania, których organizatorami są firmy Henkel Polska i BETTER, to rozwinięcie formuły Kongresu Różnorodności.


Zarządzanie różnorodnością w organizacjach to trend, który w ostatnich latach zyskuje na znaczeniu i popularności. Coraz więcej firm deklaruje prowadzenie takich działań, szczególnie że w 2050 r. na polskim rynku pracy ma zabraknąć 10 milionów pracowników. Oznacza to, że pracodawcy będą musieli otwierać się na bardziej różnorodne zespoły.

Promowanie różnorodności i tworzenie inkluzywnej kultury w organizacjach wiąże się niezaprzeczalnie z szeregiem korzyści i wzrostem poziomu innowacyjności. Nie można jednak zapomnieć o kosztach, jakie firmy ponoszą, by efektywnie wdrożyć odpowiednie rozwiązania.

Podczas trzeciego spotkania Praktyków Różnorodności w Lepszym Świecie uczestnicy debatowali nad zagadnieniem kosztów wdrażania idei różnorodności.
W wystąpieniu otwierającym Jacek Jakubowski, trener, twórca grupy TROP i psycholog biznesu, odniósł się do tego tematu z perspektywy empatii. W panelu dyskusyjnym zasiadły: Aleksandra Gawlas-Wilińska (dyrektor marketingu L&HC w Henklu), Maria Czerwińska (CSR manager, BNP Paribas) oraz Joanna Nagodzka (dyrektor regionu w Pionie Kapitału Ludzkiego, Poczta Polska). Panelistki dzieliły się doświadczeniami z realizacji programów wyrównywania szans w swoich organizacjach i jednogłośnie twierdziły, że pojawiające się wyzwania w żaden sposób nie powinny przysłaniać ostatecznych korzyści dla pracowników i całej organizacji. 

– Podczas spotkań Praktyków chcemy dzielić się najlepszymi praktykami i receptami na sukces, ale nie boimy się także mówić o tematach trudnych czy kontrowersyjnych. Poprzednim razem rozmawialiśmy o dawaniu pracownikom szczęścia, tym razem
o kosztach wdrażania kultury różnorodności. Za każdym razem tłem są zawodowe doświadczenia i historie, którymi uczestnicy spotkań chcą się z innymi podzielić –
powiedziała Dorota Strosznajderz firmy Henkel, inicjatorka i współorganizatorka Kongresu Różnorodności i spotkań Praktyków Różnorodności w Lepszym Świecie.

Trzecie spotkanie, moderowane przez Pawła Nizińskiego z firmy BETTER, odbyło się w Centrum Sztuki FORT Sokolnickiego.

„Praktycy Różnorodności w Lepszym Świecie”

Spotkania mają na celu stworzenie przestrzeni do rozmowy, inspiracji i cennej wymiany doświadczeń pomiędzy ekspertami, praktykami i osobami zainteresowanymi tematyką różnorodności, w którą wpisuje się wiele ciekawych tematów i rozwiązań. Są kameralną odsłoną znanego i cenionego w Polsce Kongresu Różnorodności, który od 2014 roku organizuje firma Henkel we współpracy z BETTER. Więcej informacji znajduje się na stronie www.kongresroznorodnosci.pl, która jest ciągłym rozrastającym się raportem z poszczególnych edycji Kongresu oraz spotkań Praktyków Różnorodności, a także źródłem informacji o wielu ciekawych praktyk stosowanych w firmach.

Henkel

Henkel jest firmą globalną, o zrównoważonej i różnorodnej ofercie produktów i usług. Dzięki wiodącym markom, innowacjom i technologiom spółka zajmuje czołowe pozycje rynkowe zarówno w sektorze przemysłowym jak i dóbr konsumpcyjnych. Henkel Adhesive Technologies (dział klejów budowlanych i konsumenckich oraz technologii dla przemysłu) jest światowym liderem rynku klejów. Działy Laundry & Home Care (środków piorących i czystości) oraz Beauty Care (kosmetyków) zajmują wiodące pozycje na wielu rynkach świata i w wielu grupach asortymentowych. Firma, założona w 1876, działa i odnosi sukcesy od ponad 140 lat. W 2018 odnotowała przychody ze sprzedaży na poziomie około 20 mld oraz skorygowany zysk operacyjny na poziomie około 3,5 mld euro. Henkel zatrudnia na całym świecie ponad 53 tysiące pracowników, tworzących zaangażowaną i zróżnicowaną organizację o silnej kulturze korporacyjnej i wspólnych wartościach, która dąży do kreowania trwałej wartości. Jako uznany lider zrównoważonego rozwoju Henkel zajmuje czołowe miejsca w wielu międzynarodowych indeksach i rankingach. Akcje uprzywilejowane spółki wchodzą w skład niemieckiego indeksu giełdowego DAX. Więcej informacji na www.henkel.com oraz www.henkel.pl.

BETTER. /Goodbrand

Jest to firma doradcza wyspecjalizowana w zarządzaniu różnorodnością, strategicznym budowaniu marek z przesłaniem (purposeful branding) i zarządzeniu relacjami z interesariuszami w procesie dialogu społecznego, a także tworzeniem innowacji produktowych i serwisowych w biznesie z włączeniem aspektu społecznego i środowiskowego (sustainability i post CSR).  BETTER/Goodbrand jest wraz z Henkel Polska współorganizatorem Kongresu Różnorodności oraz spotkań Praktycy o Różnorodności w Lepszym Świecie.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *