Fundacja Banku Pekao wspiera polską służbę zdrowia, straż pożarną oraz seniorów

Pekao podejmuje kolejne działania w walce z rozprzestrzeniającym się koronawirusem. Fundacja banku im. dr. Mariana Kantona przekaże 23 tysiące maseczek ochronnych medykom, straży pożarnej oraz seniorom.

Wraz z rosnącą liczbą zachorowań oraz przedłużającą się pandemią, wzrasta zapotrzebowanie na dodatkowe środki ochrony – przede wszystkim maseczki. Bank Pekao po raz kolejny angażuje się w walkę z koronawirusem i chce wesprzeć wszystkich, którzy codziennie z poświęceniem stają na pierwszej linii frontu – lekarzy, pielęgniarki, ratowników, ale także strażaków. W tym celu Fundacja Banku Pekao im. dr. Mariana Kantona zakupiła już 23 tys. maseczek ochronnych. Zostaną one przekazane najbardziej potrzebującym szpitalom z województwa mazowieckiego oraz przedstawicielom ochotniczej straży pożarnej. Maseczki otrzymają Wojskowy Instytut Medyczny w Warszawie, Centralny Szpital Kliniczny MSWiA w Warszawie, Mazowiecki Szpital Specjalistyczny w Radomiu oraz Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej miasta st. Warszawy. Część z nich trafi również do najbardziej zagrożonej grupy Polaków – do seniorów.

– Oprócz działań skierowanych do naszych klientów indywidualnych i firmowych,realizujemy również bardzo ważną dla nas misję społeczną. W tym szczególnym okresie niezwykle istotne jest, aby pomagać potrzebującym. Dlatego zdecydowaliśmy się zaangażować w bezpośrednie wsparcie szpitali i personelu medycznego. Ochrona jest także potrzebna naszym seniorom, którzy są najbardziej narażeni na zakażenie – mówi Marek Lusztyn, Prezes Zarządu Banku Pekao S.A.

Wcześniej Bank Pekao informował o przekazaniu darowizny w wysokości 5 mln zł na rzecz szpitali, zakładów opieki zdrowotnej i służb sanitarnych, które podejmują działania przeciwdziałające rozprzestrzenianiu się koronawirusa. Szczegółowa lista została ustalona po konsultacjach z Ministerstwem Zdrowia. Wsparcie finansowe otrzymało 11 placówek
z 6 województw – szpitale w Warszawie, Krakowie, Lublinie, Chełmie, Tomaszowie Lubelskim, Łukowie, Starachowicach, Raciborzu czy Ostródzie.

Ponadto, Bank Pekaoprowadzi kampanię edukacyjno-informacyjną, w którejzachęca seniorów do aktywnego korzystania z Internetu, w tym również do bankowania on-line bez wychodzenia z domu. Dedykowana platforma „Strefa Seniora” i grupa dyskusyjna na Facebooku: „Bierzemy Internet za rogi z Dancingiem Międzypokoleniowym” stanowią bezpieczną, wirtualną przestrzeń dla seniorów, którzy potrzebują wsparcia zarówno
w codziennych czynnościach, jak i urozmaicenia, rozrywki czy poczucia przynależności do szerszej wspólnoty.

Bank Pekao S.A., założony w 1929 r., jest jedną z największych instytucji finansowych w regionie Europy Środkowo-Wschodniej i jednym z trzech największych banków uniwersalnych w Polsce z ok. 200 mld zł aktywów. Posiadając drugą co do wielkości sieć oddziałów, Bank Pekao obsługuje ponad 5,5 mln klientów detalicznych. Jako wiodący bank korporacyjny w Polsce, obsługuje co drugą korporację w Polsce. Status banku uniwersalnego opiera się na wiodącej na rynku pozycji w private banking, zarządzaniu aktywami i działalności maklerskiej. Zróżnicowany profil działalności Banku Pekao jest wspierany przez wiodący na rynku bilans i profil ryzyka odzwierciedlony
w najniższych kosztach ryzyka, silnych wskaźnikach kapitałowych i odporności na warunki makroekonomiczne (jest w gronie trzech najbardziej odpornych wśród 48 banków w Europie w testach warunków skrajnych, przeprowadzonych przez EBA).

Od 1998 r. Bank Pekao jest notowany na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie i uczestniczy w kilku lokalnych (w tym WIG 20 i WIG) oraz międzynarodowych indeksach (w tym MSCI EM, Stoxx Europe 600 i FTSE Developed). Pekao jest jedną z najbardziej dywidendowych spółek giełdowych w Polsce na przestrzeni ostatnich 10 lat, wypłacając łącznie 20 mld zł w ciągu dekady. 

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *