II. ogólnopolska edycja programu edukacyjnego „Velvet. Piątka dla Natury” dobiega końca – prawie 13 tys. dzieci nauczyło się, jak dbać o środowiskona co dzień


Program edukacyjny „Velvet. Piątka dla Natury” ponownie spotkał się z bardzo ciepłym przyjęciem, dużym zainteresowaniem nauczycieli oraz entuzjazmem uczniów klas I-III szkół podstawowych. W II. ogólnopolskiej edycji, realizowanej w roku szkolnym 2022/23, udział wzięło ponad 740 klas, a 110 zostało nagrodzonych w konkursie „Ekowyzwanie”. Uczestnicy wykazali się ogromnym zaangażowaniem oraz pomysłowością, a wiele prac konkursowych ma walory edukacyjne – dzięki temu także dzieci z innych klas w szkole mogą dowiedzieć się, jak dbać o dobro planety na co dzień. W efekcie program jeszcze skuteczniej realizuje swój główny cel, jakim jest budowanie świadomości ekologicznej na etapie edukacji wczesnoszkolnej. Z listą laureatów oraz ich pracami można zapoznać się na www.piatkadlanatury.pl.

  • W konkursie „Ekowyzwanie” nagrodzono 110 klas
  • Dzięki zaangażowaniu nauczycieli i uczniów szkoły mogą stać się miejscami bardziej przyjaznymi dla środowiska

W II. edycji programu „Velvet. Piątka dla Natury” nauczyciele mogli skorzystać z dwóch bardzo ciekawych, w pełni zgodnych z podstawą programową scenariuszy lekcji, poświęconych wybranym zagadnieniom z zakresu ochrony środowiska. Pierwszy dotyczył oszczędzania mediów, troski o zasoby naturalne oraz wykorzystywania odnawialnych źródeł energii, a drugi ograniczania odpadów poprzez życie w duchu less/zero waste. Oba tematy odpowiadają na współczesne wyzwania środowiskowe oraz bieżące problemy społeczno-gospodarcze, a dodatkowo świetnie wpisują się w strategię zrównoważonego rozwoju „Eco Agenda 2025”, realizowaną przez Velvet CARE i symbolizowaną przez znak „Save Nature”, znajdujący się na opakowaniach wyrobów Velvet.

W każdym scenariuszu znalazły się przykłady angażujących ćwiczeń oraz zadań, dzięki którym dzieci mogły lepiej zrozumieć omawiane zagadnienia i od razu wprowadzić w życie ekologiczne nawyki. Ponadto oba scenariusze zostały przetłumaczone na język ukraiński, aby ułatwić nauczycielom prowadzenie zajęć dla ich podopiecznych z Ukrainy. II. edycja programu edukacyjnego „Velvet. Piątka dla Natury” objęła swoim zasięgiem łącznie prawie 13 tys. dzieci z klas I-III szkół podstawowych.

Prace konkursowe pełne serca dla planety

Każdy scenariusz eko lekcji zwieńczony był zaproszeniem do podjęcia Ekowyzwania, a więc do udziału w konkursie kreatywnym. Klasy uczestniczące w programie przygotowały łącznie prawie 300 prac konkursowych. Nagrodzonych zostało łącznie 110 klas, które otrzymały atrakcyjne nagrody rzeczowe dla każdego dziecka oraz dla nauczyciela. Ponadto pierwszych 10 zwycięzców wygrało wycieczkę klasową oraz zdobyło dla swojej szkoły nagrody główne w postaci zbiornika na deszczówkę oraz stacji do segregacji odpadów z planszami edukacyjnymi. Dzięki temu szkoły te staną się miejscami jeszcze bardziej przyjaznymi dla środowiska.

Jesteśmy pod wrażeniem zgłoszonych prac konkursowych. Patrząc na nie, widzimy, że nauczyciele i uczniowie włożyli w nie mnóstwo pracy i serca, angażując się w działania na rzecz ochrony naszej planety. W wielu konkursowych pracach wykorzystano niepotrzebne przedmioty, dając im „drugie życie”. Przygotowano również piękne materiały edukacyjne, promujące postawy proekologiczne. Prace te były z dumą prezentowane na szkolnych korytarzach. Dzięki nim dzieci z innych klas, nie biorących udziału w naszym programie, mogą nauczyć się m. in., jak oszczędzać wodę, prąd i papier oraz jak wykorzystywać stare zużyte przedmioty, aby generować mniej odpadów. Bardzo cieszymy się, że nasz program przyczynia się do wzrostu świadomości ekologicznej w szkołach, a nauczyciele i dzieci chcą aktywnie angażować się w ochronę środowiska. Jestem przekonany, że będzie to procentowało w przyszłości. Działamy dziś, z myślą o jutrze – mówi Artur Pielak, prezes zarządu Velvet CARE sp. z o.o.

Galeria wszystkich 110 zwycięskich prac dostępna jest na stronie programu: https://piatkadlanatury.pl/pl/galeria-prac/

Fundatorem nagród jest opiekun programu – firma Velvet CARE, właściciel marki Velvet – lidera kategorii papierowych produktów higienicznych w Polsce. Patronat honorowy nad II. ogólnopolską edycją objęli Marszałkowie Województw: Lubuskiego, Małopolskiego, Mazowieckiego, Opolskiego, Pomorskiego, Śląskiego i Zachodniopomorskiego, a także Starosta Olkuski i Starosta Zawierciański oraz Kuratorzy Oświaty: Kujawsko-Pomorski, Lubuski, Opolski i Pomorski.

Dobra praktyka odpowiedzialnego biznesu

Program edukacyjny „Velvet. Piątka dla Natury” został doceniony nie tylko przez szkoły i patronów honorowych, ale także przez Forum Odpowiedzialnego Biznesu – został on zaprezentowany jako jedna z dobrych praktyk w kategorii „Środowisko”, w najnowszej edycji raportu „Odpowiedzialny biznes w Polsce. Dobre praktyki 2022”. Publikacja przedstawia najbardziej wartościowe działania firm w obszarze ESG i podsumowuje najważniejsze kwestie związane z odpowiedzialnym biznesem w danym roku w Polsce.

dav

Historia programu edukacyjnego „Velvet. Piątka dla Natury”

Program edukacyjny „Velvet. Piątka dla Natury” został zainaugurowany w 2021 roku. Zrealizowana wówczas została pilotażowa edycja regionalna, skierowana do szkół podstawowych w dwóch powiatach – olkuskim (woj. małopolskie) i zawierciańskim (woj. śląskie), na granicy których znajduje się fabryka produkująca wyroby marki Velvet. W ten sposób firma chciała podkreślić, jak ważne jest dla niej działanie na szczeblu lokalnym. Velvet CARE wierzy, że inicjatywy podejmowane w najbliższym otoczeniu prowadzą do realnej zmiany w skali makro. W edycji regionalnej wzięło udział aż 40 proc. szkół znajdujących się na terenie ww. powiatów.

Ze względu na duże zainteresowanie programem oraz sympatię, jaką zyskał on w środowisku szkolnym, w 2021 roku ruszyła I. ogólnopolska edycja programu, do której zgłosiły się szkoły podstawowe z całej Polski. Udział wzięło prawie 900 szkół. Spośród klas, które nadesłały prace w konkursie Ekowyzwanie, wyłoniono 160 zwycięzców. Równolegle ze wszystkich szkół, które opracowały eko projekty w celu ubiegania się o Ekogrant  o wartości 7000 zł na inicjatywę ekologiczną, jury wyłoniło 16 zwycięzców, a kolejne 36 placówek otrzymało wyróżnienia.

O Velvet CARE

Velvet CARE Sp. z o.o. to polska firma, będąca jednym z wiodących producentów celulozowych artykułów higienicznych w Europie Centralnej. Spółka jest producentem wyrobów marki Velvet – pierwszych w Polsce markowych artykułów z kategorii papieru toaletowego, ręczników kuchennych i chusteczek higienicznych. Velvet to od lat niekwestionowany lider w tej kategorii na polskim rynku.

Velvet CARE, jako nowoczesna organizacja FMCG, od momentu powstania stawia na rozwój. W ciągu 10 lat istnienia, od 2013 roku, znacznie zwiększono skalę produkcji zakładu w Kluczach – zainstalowano 12 nowych linii przetwórczych, uruchomiono dwie nowoczesne maszyny papiernicze oraz wybudowano nowoczesny magazyn wyrobów gotowych. Obecnie firma dysponuje łącznie trzema maszynami papierniczymi o wydajności ponad 150 tysięcy ton bibułki rocznie oraz 17 liniami przetwórczymi, na których powstają papiery toaletowe, ręczniki papierowe i chusteczki. Velvet CARE zatrudnia obecnie ponad 750 osób, a około ¼ biznesu stanowi eksport na rynki zagraniczne. W 2020 roku firma nabyła spółkę Moracell – największego producenta artykułów higieny papierowej na rynku czeskim. Od tego momentu możemy mówić o powstaniu Grupy Velvet CARE.
Firma działa zgodnie z zasadami zrównoważonego rozwoju, czego dowodem jest strategia „Eco Agenda 2025” oraz wynikające z niej realne działania na rzecz środowiska naturalnego. Mówi o nich między innymi hasło przewodnie „Działamy dziś, z myślą o jutrze”. Czynniki ESG są integralną częścią strategii biznesowej firmy. Bieżące informacje są publikowane na stronie www.velvetcare.com.


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *