28 lipca 2022 Światowy Dzień Długu Ekologicznego – Tydzień 3R – Koalicja 5 Frakcji


Czy stać nas na środowiskowe wakacje kredytowe?


W dobie przyspieszającej inflacji oraz wysokich kosztów życia coraz częściej szukamy różnych sposobów na oszczędzanie, oraz narzędzi, które pozwolą nam odroczyć niektóre płatności. Czy taką samą postawę możemy przyjąć w stosunku do środowiska naturalnego?

28 lipca 2022 – Światowy Dzień Długu Ekologicznego


Zgodnie z informacjami, które zbiera i analizuje Global Footprint Network, w chwili obecnej ludzkość zużywa tyle zasobów, ile byłaby w stanie „wyprodukować” nie jedna Ziemia, ale 1,75 Ziemi. Biorąc pod uwagę nasze zapotrzebowanie oraz konsumpcyjny tryb życia, i przekładając to na kwestie ekonomiczne – od dziś za wszystko płacimy kartą kredytową, której nie jesteśmy w stanie spłacić. I tak do końca roku.

Co gorsze, w Polsce Dzień Długu Ekologicznego minął już jakiś czas temu, a dokładnie 2 maja 2022, a więc nasze życie na kredyt trwa już ponad 2 miesiące. Sumarycznie w ciągu roku prawie przez 7 miesięcy zapożyczamy się, by dzień w dzień korzystać z dostępnych dóbr z nadzieją, że odsetki od tych transakcji nie będą zbyt wysokie…

Posiadając w zanadrzu „tylko” jedną Ziemię nie da się funkcjonować w stałym trybie kredytowania w nieskończoność. Wydobywane surowce, na których opiera się nasza cywilizacja, są w większości nieodnawialne. Jednak nawet te zasoby, które są odnawialne, przy zbyt intensywnej eksploatacji, nie nadążają się regenerować. Już w 1972 roku autorzy książki „Granice Wzrostu” zauważyli, że w skończonym systemie, jakim jest nasza planeta, nieskończony wzrost nie jest możliwy – a jego granice wyznaczy nam dostępność surowców. Gdy surowce się wyczerpią, nasza gospodarka, oparta na zasadach z czasu rewolucji przemysłowej (weź – zużyj – wyrzuć), załamie się. Co wtedy? A właściwie – co teraz?

Czas MIERZYĆ WYŻEJ!

Mamy XXI wiek. Pojęcie gospodarki o obiegu zamkniętym na poziomie deklaratywnym nie jest nam obce, ale co ważniejsze – jest ono stopniowo wdrażane w życie. Coraz więcej firm podchodzi ambitnie do tematyki ekoprojektowania, samorządy szukają rozwiązań zgodnych z ideą Smart Cities, a organizacje pozarządowe realizują działania budujące świadomość w zakresie odpowiedzialnej konsumpcji. Wszystkim interesariuszom przyświeca jeden cel, choć idziemy ku niemu różnymi drogami – chcemy dalej rozwijać się, ale w sposób bardziej zrównoważony, który pozwoli nam cieszyć się otaczającym nas światem w perspektywie kolejnych pokoleń. Ważne jest jednak, by nie ustawać w działaniach i reguły gospodarki obiegu zamkniętego stosować na co dzień. Brzmi skomplikowanie?

Wcale nie!

Jedną z podstawowych reguł GOZ jest Zasada 3R, która zgodna jest z wyższymi poziomami hierarchii postępowania z odpadami, przyjętej w 2017 roku przez Komisję Europejską. Prezentowane podejście koncentruje się na myśleniu o surowcach i maksymalizowaniu ich potencjału w całym cyklu życia. Daje priorytet unikaniu czy minimalizacji powstawania odpadów, by następnie promować ponowne wykorzystanie zasobów. Kolejnym sposobem na zagospodarowanie odpadów jest recykling, do przeprowadzenia którego wykorzystywane są kolejne zasoby (np. energia) i nie da się go przeprowadzać w nieskończoność. Te trzy metody: redukcja, ponowne wykorzystanie i recykling (z angielskiego 3xR: reduce, reuse, recycle) są doskonałą wskazówką do oceny naszego postępowania z odpadami – im wyżej w hierarchii się znajdują, tym bardziej zgodne są z ideą GOZ. Dzięki temu odpad później trafia na składowisko, a wykorzystane już raz zasoby służą nam o wiele dłużej, niż tylko jeden raz. Wystarczy tylko MIERZYĆ WYŻEJ!

MIERZ WYŻEJ to hasło przewodnie II edycji Tygodnia 3R, który odbędzie się w dniach 21 – 27 listopada 2022 roku. Tydzień 3R to ogólnopolski projekt mający na celu podniesienie świadomości dotyczącej zamykania obiegu odpadów w Polsce. Skierowany jest do różnego rodzaju podmiotów — miast i gmin, organizacji biznesowych, przedsiębiorstw, organizacji pozarządowych, stowarzyszeń, szkół i mieszkańców – które organizują działania na rzecz redukcji konsumpcji rzeczy zbędnych, szukania nowych zastosowań dla rzeczy już raz użytych i recyklingu tych, które powrócić mogą do obiegu.
Tydzień 3R organizowany jest przez Koalicję 5 Frakcji w ramach Europejskiego Tygodnia Redukcji Odpadów (EWWR), mającego na celu podniesienie zapobiegania powstawaniu odpadów w Europie. Partnerem Strategicznym jest Rekopol Organizacja Odzysku Opakowań S.A., a Partnerem wspierającym – Stena Recykling.

Więcej informacji: Tydzień 3R – Koalicja 5 Frakcji


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *