OBI pomaga najmłodszym z Ukrainy


Sieć marketów OBI od początku wojny w Ukrainie podjęła szereg inicjatyw, dających wsparcie potrzebującym. Łącznie udało się zrealizować ponad 50 różnych inicjatyw na rzecz uchodźców z Ukrainy, w szczególności nakierowanych na pomoc dzieciom. Kolejnym krokiem firmy jest rozpoczęcie długofalowej współpracy ze Stowarzyszeniem SOS Wioski Dziecięce. OBI odpowiedziało na najpilniejszą potrzebę Wioski SOS w Kraśniku, przekazując ponad 240 tys. zł na remont dachu budynku, gdzie obecnie przebywa 29 osób z Ukrainy, w tym 17 dzieci.

Remontowi zostanie poddany dach jednego z budynków w Wiosce Dziecięcej w Kraśniku, w którym ze względu na sytuację w Ukrainie łączne zamieszkało 17 dzieci i 12 opiekunów. Przekazane przez OBI środki zostaną wykorzystane na zakup materiałów oraz pokryją koszt prac remontowych.

W związku z wojną na terenie Ukrainy, otrzymujemy wiele próśb o udzielnie wsparcia. Udało się nam już wiele zrobić i odpowiedzieć doraźnie na bieżące potrzeby. W niesienie pomocy mocno zaangażowali się nasi pracownicy realizując lokalne działania. Jednocześnie chcemy działać długofalowo. Aby nasze działania były maksymalnie skuteczne, zdecydowaliśmy się w pierwszym kroku na koncentrację możliwości i współpracę z wyspecjalizowaną organizacją, wspierającą aktywnie naszych sąsiadów z Ukrainy. Postanowiliśmy pomóc Stowarzyszeniu SOS Wioski Dziecięce i Wiosce w Kraśniku, gdzie schronienie znalazły dzieci, które doświadczyły wojny. To dopiero pierwszy krok. Już niebawem planujemy rozszerzyć naszą współpracę ze Stowarzyszeniem, tak aby długofalowo wspierać dzieci w potrzebie, również te z Ukrainy – powiedział Adam Rosiński, prezes zarządu OBI Polska.

W lokalną koordynację działań włączył się dedykowany zespół z Marketu OBI w Lublinie, oddalonego od Kraśnika o ok. 60 km. W jego skład którego wchodzą Marcin Olęderek Dyrektor Marketu, oraz Michał Szalast Koordynator ds. Relacji z Klientem i Usług. Dbają oni o potrzeby placówki i jej podopiecznych oraz wesprą proces wymiany dachu.

W czasach wojny w Ukrainie każda pomoc jest ważna, zwłaszcza dla najmłodszych, którzy z dnia na dzień musieli opuścić swoje domy w ojczystym kraju. Na szczęście znaleźli oni schronienie m.in. w SOS Wiosce Dziecięcej w Kraśniku. W OBI dom ma dla nas szczególne znaczenie, dlatego tym bardziej cieszymy się, że możemy pomóc i sfinansujemy kompleksową wymianę dachu budynku, który stał się teraz drugim domem dla prawie 30 osób z Ukrainy. – powiedział Marcin Olęderek, Dyrektor Marketu OBI w Lublinie.

Planowany remont jest kontynuacją wymiany starych, wymagających pilnej wymiany dachów budynków w SOS Wiosce Dziecięcej w Kraśniku. Obecnie odnawiany jest dach budynku, w którym mieszka jedna z rodzin z Ukrainy – osiem osób, w tym pięcioro dzieci, oraz mieści się sala rekreacyjna, gdzie odbywają się zajęcia grupowe dla najmłodszych.

Do wymiany został nam już tylko jeden dach budynku. Niestety to koszt rzędu 240 tys. zł, dlatego potrzebowaliśmy dodatkowego wsparcia finansowego. Jesteśmy wdzięczni OBI za udzieloną pomoc i ich zaangażowanie – powiedział Dariusz Krysiak Dyrektor SOS Wiosek Dziecięcych w Kraśniku.

Stowarzyszenie SOS Wioski Dziecięce pomaga dzieciom opuszczonym, osieroconym i zagrożonym utratą opieki rodziców, przygotowując je do dorosłego, samodzielnego życia. Tworzone są dla nich rodzinne formy opieki zastępczej, zwane „SOS Wioskami Dziecięcymi”, gdzie dostają dom i bezpieczeństwo. W Polsce Stowarzyszanie działa od 1984 roku i funkcjonują cztery Wioski – w Biłgoraju, Siedlcach, Karlinie i Kraśniku. Od pierwszych dni wojny polski oddział  przejął opiekę również nad dziećmi ukraińskimi.


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *