DHL dołącza do Koalicji Bezpieczni w Pracy

DHL Polska, należący do Grupy Deutsche Post DHL, globalnego dostawcy usług logistycznych, został nowym członkiem Koalicji Bezpieczni w Pracy. Celem Koalicji jest popularyzacja kultury bezpieczeństwa w polskich firmach oraz budowanie poczucia odpowiedzialności za zdrowie i życie pracownika.

Koalicja Bezpieczni w Pracy to inicjatywa czterech firm: CWS-boco Polska, PW Krystian, LafargeHolcim
i TenCate Protective Fabrics. Następnie grono Koalicjantów powiększyło się o firmy firmę SEKA S.A.
W 2017 r. członkiem Koalicji został Inter Cars, a z początkiem 2018 r. dołączył DHL Polska, który
tworzą trzy dywizje: DHL Express, DHL Parcel i DHL Supply Chain. – Nieodłącznym elementem naszej
codziennej działalności jest bezpieczeństwo. Współpraca w ramach Koalicji daje możliwość wymiany
wiedzy i doświadczeń, realnej partycypacji w promowaniu dobrych praktyk związanych z
bezpieczeństwem i higieną pracy. Jednym z celów DHL jest poprawa jakości życia, którą realizujemy
zarówno w stosunku do naszych klientów, ale również pracowników. Obecność DHL w Koalicji
potwierdza nasze zaangażowanie w promowanie aspektów związanych z bezpieczeństwem – mówi
Piotr Okurowski, Prezes Zarządu DHL Supply Chain.
Koalicja Bezpieczni w Pracy jest inicjatorem największego konkursu branżowego dla
zainteresowanych tematyką bezpieczeństwa i higieny pracy – Mistrzostw Kadry BHP. Co roku Koalicja
przygotowuje i zleca badanie na temat warunków bezpieczeństwa pracy w polskich
przedsiębiorstwach. Najnowszy raport „Bezpieczeństwo Pracy w Polsce 2017” można przeczytać
tutaj: http://bit.ly/Raport_Bezpieczenstwo_Pracy_w_Polsce_2017.
– W przestrzeni publicznej wciąż niewiele jest danych dotyczących praktycznych rozwiązań w obszarze
bhp. Dlatego oprócz licznych projektów badawczych angażujemy się także w inicjatywy promujące
najlepsze praktyki zarówno naszych Koalicjantów, jak i środowisk służb bhp skupionych wokół naszej
inicjatywy. Jestem przekonany, że przystąpienie do Koalicji światowego lidera w zakresie rozwiązań
logistycznych poszerzy znacznie nasze zaplecze eksperckie – mówi Andrzej Smółko, Przewodniczący
Koalicji Bezpieczni w Pracy, Prezes CWS-boco Polska.
Jednym z zadań Koalicji jest także integracja środowiska bhp. Patronami Koalicji są najważniejsze
instytucje związane z bezpieczeństwem pracy: Centralny Instytut Ochrony Pracy-Państwowy Instytut
Badawczy, Państwowa Inspekcja Pracy (Główny Inspektor Pracy), Ogólnopolskie Stowarzyszenie
Pracowników Służby BHP, Urząd Dozoru Technicznego, Zakład Ubezpieczeń Społecznych oraz
organizacje pracodawców: Pracodawcy PR i Konfederacja Lewiatan.
W 2017 r. inicjatywa została nagrodzona prestiżową statuetką SABRE Awards EMEA 2017 za najlepszą
kampanię komunikacyjną zrealizowaną w regionie Baltic (obejmującym Polskę oraz Litwę, Łotwę
i Estonię).

Informacje na temat Koalicji Bezpieczni w Pracy dostępne są w serwisie: www.bezpieczniwpracy.pl.
Ciekawostki na temat kultury bezpieczeństwa w pracy można znaleźć również na portalu Facebook:
www.facebook.com/bezpieczniwpracy.

***

Koalicja Bezpieczni w Pracy zawiązana została z inicjatywy firm CWS-boco Polska, PW Krystian,
LafargeHolcim oraz TenCate Protective Fabrics w 2014 roku, w celu promowania kultury
bezpieczeństwa w miejscu pracy wśród pracowników i pracodawców. W 2015 roku do grona
Koalicjantów dołączyła firma SEKA S.A., w 2017 firma Inter Cars, w 2018 członkiem został DHL
polska. Cel Koalicji realizowany jest poprzez działalność edukacyjną na temat obowiązujących norm i
procedur oraz pokazywanie dobrych praktyk oraz informowanie o korzyściach wynikających z
wdrażania wysokich standardów bezpieczeństwa w miejscu pracy.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *