CSR at SGH 2019

WIELKI FINAŁ PROJEKTU CSR@SGH!!! SGH zaprasza na warsztaty! Na warsztatach będzi emożliwość poszerzeia wiedzy m.in. o prawach człowieka czy...

CSR Masters

Projekty, które odpowiadają na problemy społeczne CSR Masters w akcji! Laureaci konkursu zrealizowali swoje projekty na rzecz lokalnych społeczności...