Wawel podsumował 2022 rok

Inwestycje proekologiczne, nowe receptury przygotowane zgodnie z ideą projektu „Dobre Składniki”, rozwój portfolio produktowego, a także działania charytatywne Fundacji...

CSR@SGH

CSR@SGH to największy projekt studencki w Szkole Głównej Handlowej promujący ideę społecznie odpowiedzialnego biznesu. Łączy on przedsiębiorstwa, które realizują...