Henkel współzałożycielem nowej globalnej inicjatywy “Alliance to End Plastic Waste”

Wspólne zobowiązanie dotyczące gospodarki o obiegu zamkniętym Düsseldorf – Globalne wyzwania wymagają globalnych rozwiązań – właśnie dlatego blisko 30 firm działających w obszarze łańcucha wartości branży tworzyw sztucznych i dóbr konsumpcyjnych utworzyło nową organizację o nazwie “Alliance to End Plastic Waste” (AEPW). Sojusz opracuje i wprowadzi w życie nowe rozwiązania, które pozwolą zminimalizować ilość odpadów z tworzyw sztucznych i właściwie nimi zarządzać. Do zadań sojuszu będzie należało również promowanie rozwiązań dotyczących wykorzystania tworzyw sztucznych w ramach gospodarki obiegu zamkniętego. Jako firma zaangażowana w promowanie gospodarki o obiegu zamkniętym, która ma na koncie wiele działań na rzecz zrównoważonego rozwoju, Henkel został jednym z założycieli sojuszu.

 

„Będąc globalną firmą z obszaru dóbr konsumenckich i przemysłowych, w Henklu chcemy przyczynić się do likwidacji odpadów z tworzyw sztucznych. Opracowanie zrównoważonych rozwiązań, które pozwolą sprostać temu wyzwaniu, będzie możliwe tylko wtedy, gdy będziemy angażować się i współpracować w ramach całego łańcucha wartości – od dostawców, partnerów handlowych, konsumentów i organizacji po rządy państw” – mówi Hans Van Bylen, prezes zarządu Henkla i prezes niemieckiego stowarzyszenia chemicznego VCI.

 

 

Zaangażowanie firm z całego łańcucha wartości branży tworzyw sztucznych

Sojusz docelowo chce zainwestować ponad 1,5 miliarda dolarów w ciągu najbliższych pięciu lat, by pomóc w usuwaniu odpadów z tworzyw sztucznych ze środowiska. Wstępne zobowiązanie członków sojuszu to ponad 1 miliard dolarów. Członkami sojuszu są producenci z branży chemicznej i tworzyw sztucznych, firmy produkujące dobra konsumpcyjne, sprzedawcy detaliczni, przetwórcy i firmy gospodarujące odpadami. Reprezentują oni szereg przedsiębiorstw, które produkują, wykorzystują, sprzedają, przetwarzają, zbierają i poddają recyklingowi tworzywa sztuczne. Sojusz współpracuje ze Światową Radą Biznesu ds. Zrównoważonego Rozwoju.

 

Misją globalnego sojuszu jest wspieranie rozwiązań mających na celu eliminację odpadów z tworzyw sztucznych ze środowiska, a szczególnie z oceanów. Dlatego będzie wdrażał zarówno projekty sponsorowane przez członków sojuszu jak i indywidualne, ukierunkowane inwestycje, które umożliwią postęp w czterech kluczowych obszarach:

 

  • Rozwój infrastruktury zbierania i zarządzania odpadami oraz zwiększania poziomu recyklingu
  • Innowacje mające na celu rozwój i zwiększenie skali użycia nowych technologii, które ułatwiają proces recyklingu i odzyskiwania tworzyw sztucznych w celu ich dalszego przetwarzania
  • Edukacja i zaangażowanie rządów, firm i społeczności, by mobilizować je do działania
  • Usuwanie odpadów z tworzyw sztucznych nagromadzonych w środowisku naturalnym, głównie w rzekach, którymi trafiają do mórz i oceanów.

 

Wzmacnianie wysiłków Henkla na rzecz zrównoważonych opakowań

“Decyzja, by zostać jednym z założycieli sojuszu, wzmacnia nasze zaangażowanie w promowanie gospodarki o obiegu zamkniętym. Jest to zgodne z naszą strategią oraz ambitnymi celami w zakresie zrównoważonych opakowań” – powiedział Hans Van Bylen.

 

Do 2025 roku, 100% opakowań Henkla ma być w pełni zdatnych do recyklingu, ponownego użycia lub do kompostowania*. W tym samym czasie 35% opakowań produktów konsumenckich oferowanych na europejskim rynku ma zawierać plastik z recyklingu. Promując i wspierając wdrażanie zasad gospodarowania w obiegu zamkniętym, Henkel działa wielokierunkowo.

 

Firma angażuje się w szereg międzysektorowych inicjatyw, aby stymulować innowacje w zakresie rozwoju opakowań i znajdować skuteczne rozwiązania, które można wdrożyć na szeroką skalę. Firma jest członkiem New Plastics Economy (NPEC), inicjatywy kierowanej przez fundację Ellen MacArthur Foundation, która zrzesza kluczowych interesariuszy wokół problemu przyszłości tworzyw sztucznych. Celem NPEC jest jak najszersze spopularyzowanie gospodarowania tworzywami sztucznymi w systemie obiegu zamkniętego.

 

Opracowując bardziej zrównoważone rozwiązania w zakresie opakowań, Henkel ściśle współpracuje z partnerami wzdłuż całego łańcucha wartości. Oprócz wprowadzania swoich własnych innowacyjnych rozwiązań, Henkel zainwestował ostatnio 5 milionów funtów brytyjskich w fundusz zaangażowania społecznego Circularity Capital, aby dalej promować gospodarkę o obiegu zamkniętym.

 

Henkel wspiera również różne organizacje oraz inicjatywy, które przyczyniają się do postępu w zakresie poprawy infrastruktury recyklingu, umożliwiając realizowanie postulatów gospodarki o obiegu zamkniętym. Od 2017 roku ważnym partnerem strategicznym Henkla jest Plastic Bank. Przedsiębiorstwo społeczne oferuje zarówno rozwiązania problemu zanieczyszczenia środowiska naturalnego związanego z nagromadzeniem się odpadów z tworzyw sztucznych, jak również pomaga sprostać wyzwaniom społecznym, związanym z ubóstwem i brakiem możliwości zatrudnienia. Lokalna społeczność zbiera plastikowe odpady i wymienia je na pieniądze, towary lub usługi. Henkel natomiast z powodzeniem stosuje ten tak zwany “Social Plastic” przy produkcji wybranych opakowań własnych produktów.

 

Zrównoważony postęp w branży opakowań będzie możliwy tylko wtedy, gdy wszyscy uczestnicy rynku – wzdłuż całego łańcucha wartości opakowań – będą ze sobą współpracować. Dlatego właśnie Henkel wdraża inicjatywy edukacyjne promujące odpowiedzialną konsumpcję i ograniczanie wykorzystania zasobów wśród swoich klientów i konsumentów, by wraz z nimi stworzyć efektywny system gospodarowania tworzywami sztucznymi w obiegu zamkniętym. Firma postawiła sobie za cel dotarcie z informacjami na temat recyklingu do ponad 1 miliarda konsumentów.

 

 

Więcej informacji na temat “Alliance to End Plastic Waste” można znaleźć na

www.endplasticwaste.org.

 

Więcej informacji o podejściu firmy Henkel do kwestii ekologicznych opakowań oraz o celach firmy w tym zakresie można znaleźć pod adresem

www.henkel.com/sustainability/positions/packaging.

 

 

 

O firmie Henkel

Henkel jest firmą globalną, o zrównoważonej i różnorodnej ofercie produktów i usług. Dzięki wiodącym markom, innowacjom i technologiom spółka zajmuje czołowe pozycje rynkowe zarówno
w sektorze przemysłowym jak i dóbr konsumpcyjnych. Henkel Adhesive Technologies (dział klejów budowlanych i konsumenckich oraz technologii dla przemysłu) jest światowym liderem rynku klejów. Działy Laundry & Home Care (środków piorących i czystości) oraz Beauty Care (kosmetyków) zajmują wiodące pozycje na wielu rynkach świata i w wielu grupach asortymentowych. Firma, założona
w 1876, działa i odnosi sukcesy od ponad 140 lat. W 2017 Henkel odnotował przychody ze sprzedaży na poziomie 20 mld oraz skorygowany zysk operacyjny na poziomie 3,5 mld euro. Wartość przychodów ze sprzedaży trzech najważniejszych marek Henkla – Persil, Schwarzkopf oraz Loctite
– przekroczyła 6,4 mld euro. Firma zatrudnia na całym świecie 53 tysiące pracowników, tworzących zaangażowany i zróżnicowany zespół, o silnej kulturze korporacyjnej, wspólnym systemie wartości
i dążeniu do kreowania trwałej wartości. Jako uznany lider zrównoważonego rozwoju Henkel zajmuje czołowe miejsca w wielu międzynarodowych indeksach i rankingach. Akcje uprzywilejowane spółki wchodzą w skład niemieckiego indeksu giełdowego DAX. Więcej informacji na www.henkel.com oraz www.henkel.pl.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *