Ruszył nabór do 9. edycji programu „W drodze do pracy”

Henkel Polska i Fundacja „Miejsce Kobiet” organizują wspólnie kolejną, dziewiątą edycję programu aktywizacji zawodowej kobiet „W drodze do pracy”. Do tej pory
w projekcie wzięło udział już 160 uczestniczek, z których blisko 70% podjęło na nowo pracę zawodową. W nowej odsłonie projektu w bezpłatnych warsztatach weźmie udział kolejnych 20 pań. Rekrutacja do programu odbywa się za pośrednictwem strony
www.miejscekobiet.pl i potrwa do 8 marca.

 

W roku 2018 raport Global Gender Gap po raz kolejny wykazał nierówności w dostępie do rynku pracy ze względu na płeć. Aktywnych zawodowo Polek jest o 13,5% mniej (62,5%) niż aktywnych zawodowo Polaków (76%). Dzieje się tak mimo tego, że kobiety są statystycznie lepiej wykształcone od mężczyzn, a na rynku pracy podejmowanych jest coraz więcej działań mających na celu wspieranie rozwoju karier kobiet.

 

Projekt „W drodze do pracy”, zapoczątkowany przez firmę Henkel i Fundację „Miejsce Kobiet” w 2013 roku, jest jednym z takich działań. Jego celem jest wyrównywanie szans Polek na rynku pracy poprzez intensywny kurs aktywizacji zawodowej i przełamywanie barier psychologicznych związanych z długoletnią przerwą od pracy zawodowej.

 

To już dziewiąta odsłona projektu „W drodze do pracy”. Takie długofalowe działanie na rzecz kobiet wynika z polityki zarządzania różnorodnością w Henklu. Wierzymy, że kobiety są niezwykle cennym, ale nadal nie do końca docenionym i wykorzystanym zasobem, a więc wspieranie rozwoju ich karier i wydobywanie ich potencjału jest korzystne nie tylko dla nich samych, ale również dla organizacji, w których są lub będą zatrudnione – powiedziała Dorota Strosznajder, pełnomocnik ds. społecznej odpowiedzialności biznesu, koordynatorka projektu z ramienia Henkel Polska.

 

Inicjatywa „W drodze do pracy” kierowana jest do kobiet z województwa mazowieckiego pozostających co najmniej rok bez pracy. Osoby, które zgłaszają się do programu, biorą udział w intensywnych, 3-miesięcznych warsztatach. Ich celem jest nie tylko zdobywanie nowych umiejętności, ale także nauka radzenia sobie z brakiem pewności siebie i poczuciem bezradności, których częstym źródłem jest długotrwały brak aktywności zawodowej. Dlatego tak istotnym elementem projektu „W drodze do pracy” jest współpraca z doświadczonymi psychologami i coachami, którzy pomagają przełamać wewnętrzne bariery i odbudować poczucie własnej wartości.

 

Jesteśmy dumni z faktu, że ten autorski program przynosi tak dobre efekty. Spośród 160 pań, które wzięły udział w poprzednich edycjach blisko 70% wróciło z powodzeniem do pracy, na krótko po zakończeniu kursu. Te wyniki, a także niezwykła, pozytywna energia, która za każdym razem rodzi się w grupie kursantek, silnie motywują nas do dalszego działania – powiedziała Agnieszka Kramm z Fundacji „Miejsce Kobiet”.

 

Program „W drodze do pracy”, jak co roku, jest niezwykle bogaty. Jego najważniejszymi elementami są trening psychologiczny oraz kompletny kurs aktywizacji zawodowej „Spadochron”, który pozwala uczestniczkom odnaleźć w sobie pokłady wewnętrznej motywacji do działania i zmiany. Ponadto w programie zostały przewidziane zajęcia praktyczne, które przygotują panie do efektywnego szukania pracy, ćwiczenia
z autoprezentacji i emisji głosu, zajęcia z doradcą zawodowym oraz zajęcia
z przedsiębiorczości. Kolejny raz, tak jak w roku poprzednim, odbędą się warsztaty z wizażu zakończone profesjonalną sesją fotograficzną, po której uczestniczki otrzymają portretowe zdjęcia przydatne np. do CV. Zgodnie z tradycją uczestniczki wezmą również udział
w spotkaniach networkingowych z pracowniczkami firmy Henkel, dzięki którym dowiedzą się, jak wygląda praca w dużej, międzynarodowej firmie.

 

Jak się zgłosić?

Udział w 3-miesięcznym programie aktywizacji zawodowej jest bezpłatny. Organizatorzy zapraszają do aplikowania kobiety pełnoletnie, z wykształceniem średnim lub wyższym, zamieszkałe na terenie województwa mazowieckiego, posiadające status osoby bezrobotnej (zarejestrowane w urzędzie pracy), ale także osoby nieaktywne zawodowo (niezarejestrowane), pozostające co najmniej rok bez pracy. Ponadto, do tegorocznej edycji mogą się zgłaszać osoby z orzeczeniem niepełnosprawności, które są w stanie samodzielnie uczestniczyć w zajęciach. Panie zainteresowane udziałem w projekcie muszą wypełnić formularz zgłoszeniowy, który można pobrać ze strony www.miejscekobiet.pl/9-t_edycja_wdrodzedopracy/. Rekrutacja potrwa do 8 marca.

 

W celu wyjaśnienia wątpliwości i zadania pytań organizatorzy zapraszają do kontaktu mailowego: sylwia@miejscekobiet.pl.

Więcej informacji o projekcie na www.miejscekobiet.pl i www.henkel.pl.

O organizatorach projektu

Fundacja Miejsce Kobiet to organizacja non-profit, która działa na rzecz rozwoju osobistego
i zawodowego kobiet oraz wyrównywania szans kobiet w społeczeństwie. Najwyższy poziom
i profesjonalny przebieg kursów gwarantuje zespół ekspertek – pracowniczek
i współpracowniczek Fundacji, w skład którego wchodzą psycholożki, terapeutki, socjolożki i menedżerki, posiadające odpowiednie wykształcenie i doświadczenie w pracy z osobami bezrobotnymi.

 

Henkel aktywnie realizuje politykę różnorodności w odniesieniu do kultury, wieku i płci pracowników. Jednym z podstawowych celów polityki personalnej w firmie jest wspieranie karier kobiet i stopniowe zwiększanie udziału kobiet w kadrze menadżerskiej. Służą temu liczne programy HR wdrożone w firmie, m.in. projekt networkingowy Women in Leadership, program mentoringu czy rozwiązania organizacyjne takie jak elastyczne formy zatrudnienia, możliwość pracy w niepełnym wymiarze godzin czy korzystanie z tzw. opcji home office.

 

O firmie Henkel

Henkel jest firmą globalną, o zrównoważonej i różnorodnej ofercie produktów i usług. Dzięki wiodącym markom, innowacjom i technologiom spółka zajmuje czołowe pozycje rynkowe zarówno w sektorze przemysłowym jak i dóbr konsumpcyjnych. Henkel Adhesive Technologies (dział klejów budowlanych i konsumenckich oraz technologii dla przemysłu) jest światowym liderem rynku klejów. Działy Laundry & Home Care (środków piorących i czystości) oraz Beauty Care (kosmetyków) zajmują wiodące pozycje na wielu rynkach świata i w wielu grupach asortymentowych. Firma, założona w 1876, działa i odnosi sukcesy od ponad 140 lat. W 2018 Henkel odnotował przychody ze sprzedaży na poziomie około 20 mld oraz skorygowany zysk operacyjny na poziomie 3,5 mld euro. Firma zatrudnia na całym świecie 53 tysiące pracowników, tworzących zaangażowany i zróżnicowany zespół, o silnej kulturze korporacyjnej, wspólnym systemie wartości i dążeniu do kreowania trwałej wartości. Jako uznany lider zrównoważonego rozwoju Henkel zajmuje czołowe miejsca w wielu międzynarodowych indeksach i rankingach. Akcje uprzywilejowane spółki wchodzą w skład niemieckiego indeksu giełdowego DAX. Więcej informacji na www.henkel.com oraz www.henkel.pl.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *