“DO BUSINESS, MAKE IMPACT”

Rusza rejestracja na konferencję “DO BUSINESS, MAKE IMPACT”

W poniedziałek, 28 października 2019 r., w Centrum Konferencyjnym Zielna 37 w Warszawie odbędzie się konferencja „DO BUSINESS, MAKE IMPACT” o budowaniu pozytywnego wpływu społecznego w biznesie. Organizatorem Konferencji jest Fundacja Fundusz Współpracy
i Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Poznaniu.

Wydarzenie objęte jest patronatem Forum Odpowiedzialnego Biznesu. Wstęp wolny.

Konferencja skierowana jest do start-upów, innowatorów społecznych, biznesu oraz wszystkich osób zainteresowanych tworzeniem biznesu uwzględniającego jednocześnie korzyści ekonomiczne
i społeczne.

„Obserwujemy, że dla coraz większej grupy przedsiębiorców stwierdzenie „business is business” staje się anachronizmem, nie pasuje do dzisiejszego rynku i rosnącej świadomości nas – konsumentów. Coraz uważniej przyglądamy się działaniom firm i oczekujemy od nich odpowiedzialności za jakość produktów i usług, sposób ich wytwarzania i wpływ na środowisko. Widzimy też, że na rynku pojawia się coraz więcej firm, które te oczekiwania spełniają – one w swoich działaniach kierują się czymś,
co jest naprawdę wyjątkową wartością. Określamy je jako firmy z pozytywnym wpływem społecznym”
– mówi Dorota Nowicka, Kierownik Działu Innowacji Społecznych Fundacji Fundusz Współpracy.

Pierwszą część wydarzenia otworzą inspirujące wystąpienia ekspertów: Agaty Stafiej-Bartosik, dyrektorki międzynarodowej organizacji innowatorów społecznych Ashoka; Wojciecha Bagińskiego, promotora ruchu B-Corporations w Polsce i eksperta ds. prawa międzynarodowego; Agaty Frankiewicz, założycielki platformy upcyklingowej Dekoeko.com oraz Katarzyny Wierzbowskiej, twórczyni „Sieci Przedsiębiorczych Kobiet”. Uczestnikom konferencji zostaną zaprezentowane rozwiązania mające wspierać przedsiębiorców w tworzeniu innowacji społecznych.

W drugiej części dnia, podczas moderowanych warsztatów, uczestnicy będą mogli dowiedzieć się, m.in. o tym jak projektować wpływ społeczny dla swojej organizacji/firmy i jak o nim mówić, uwzględniając różne grupy interesariuszy.

Konferencja jest częścią międzynarodowego projektu Social(i)Makers, którego celem jest stworzenie w krajach Europy Środkowej środowiska sprzyjającego rozwijaniu innowacji społecznych.  

Program i rejestracja:  https://evenea.pl/event/makeimpact/

O ORGANIZATORACH:

SOCIAL(I)MAKERS

Social(i)Makers to międzynarodowy projekt, który koncentruje się na działaniach wspierających rozwój innowacji społecznych w krajach Europy Środkowej. W ramach projektu, m.in.:

  • Uruchomiono platformę internetową www.skyrocketplatform.eu – narzędzie służące
    do publikowania innowacyjnych pomysłów, czy rozwiązań odpowiadających na wyzwania społeczne oraz umożliwiające nawiązywanie współpracy pomiędzy różnymi interesariuszami innowacji społecznych. Link do platformy: www.skyrocketplatofrm.eu
  • Opracowano kompleksowy program edukacyjny nt. innowacji społecznych – Akademię Innowacji Społecznych (ang. Social Innovation Academy) – kurs on-line składający się
    z 7 modułów prowadzących uczestników przez proces wdrażania innowacji społecznych – od pomysłu, przez realizację, aż po ocenę ich wpływu. Kurs on-line jest nadal dostępny pod adresem: https://social-innovation-academy.teachable.com/.
  • Zorganizowano cykl webinarów, wydarzenia w formule Hackathonów i World Cafe.

Projekt Social(i)Makers realizowany jest w ramach programu Interreg Europa Środkowa przez organizacje partnerskie z 7 krajów Europy Środkowej:  Polski, Austrii, Niemiec, Słowacji, Słowenii, Węgier i Włoch. Polskimi partnerami projektu są Fundacja Fundusz Współpracy i Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Poznaniu. Więcej informacji o projekcie: https://www.interreg-central.eu/Content.Node/Social(i)Makers.html

FUNDACJA FUNDUSZ WSPÓŁPRACY

Fundacja Fundusz Współpracy to jedna z najbardziej doświadczonych organizacji pozarządowych, która przez blisko 30 lat aktywnie angażowała się m.in. w działania wspierające aktywność obywatelską, równość szans, przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu, ekonomię społeczną
i rozwój edukacji zawodowej. Dziś Fundacja kontynuuje swoje zaangażowanie w ww. obszarach, angażując się jednocześnie coraz silniej w projekty wspierające rozwój innowacji społecznych
i nowych idei, a budując szerokie partnerstwa łączy potencjał różnych sektorów proponując nowoczesne i niestandardowe projekty. Więcej informacji o Fundacji: www.cofund.org.pl

REGIONALNY OŚRODEK POLITYKI SPOŁECZNEJ W POZNANIU

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Poznaniu jest wojewódzką samorządową jednostką organizacyjną realizującą zadania samorządu województwa z zakresu polityki społecznej,
w szczególności pomocy społecznej. Misją i głównym zadaniem organizacji jest kreowanie kierunków regionalnej polityki społecznej zmierzających do wyrównywania jakości życia mieszkańców Wielkopolski we współpracy z różnymi partnerami społecznymi. Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Poznaniu inspiruje i promuje nowe rozwiązania w zakresie pomocy społecznej, bilansuje potrzeby w tym zakresie i diagnozuje problemy społeczne. W skali kraju jest prekursorem i liderem
w obszarach takich jak, m.in. innowacje społeczne i ekonomia społeczna.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *