10 edycja programu W drodze do pracy

Henkel Polska i Fundacja Miejsce Kobiet organizują dziesiątą już edycję programu „W drodze do pracy”. Do tej pory w projekcie wzięło udział 180 uczestniczek,
z których blisko 70% podjęło na nowo pracę zawodową.
W bezpłatnych warsztatach kolejnej edycji weźmie udział 20 pań. Rekrutacja do programu odbywa się za pośrednictwem strony
https://www.miejscekobiet.pl/10-ta-edycja-w-drodze-do-pracy/
i potrwa do 6 marca.

Według zestawienia Women in Work Index z 2019 r., badającego sytuację kobiet na rynku pracy oraz ich wpływ na gospodarkę, Polska zajmuje wysokie 8 miejsce wśród 33 państw Organizacji Współpracy Gospodarczej i Rozwoju (OECD). Pozycja w czołówce świadczy o coraz większej dostępności i przyjazności rynku pracy dla kobiet. Ten sam raport wskazuje jednak na dość niską aktywność zawodową kobiet, która wynosi w Polsce jedynie 63% i plasuje nasz kraj na 28 miejscu.

Jedną z przyczyn pozostawania kobiet poza rynkiem pracy jest często przypisywana im rola społeczna związana z opieką nad innymi członkami rodziny – dziećmi lub seniorami. Zdaniem ekspertów kobiety, które pozostają bez pracy dłużej niż rok, muszą pokonać wiele barier, często natury psychologicznej, by wrócić do aktywności zawodowej.

Wspólna inicjatywa firmy Henkel Polska i Fundacji Miejsce Kobiet „W drodze do pracy” jest odpowiedzią na to wyzwanie. Celem programu, realizowanego od 2013 roku, jest wyrównywanie szans Polek na rynku pracy poprzez intensywny kurs przygotowujący je i motywujący do powrotu na rynek pracy.

– Z dumą inicjujemy już 10. edycję projektu społecznego „W drodze do pracy”, w którym wspieramy uczestniczki, aby potrafiły o siebie zawalczyć i powróciły do pracy zawodowej po dłuższej przerwie. Ten projekt jest zbieżny z naszymi działaniami wewnątrz organizacji – polityką wspierania różnorodności i karier kobiet. Wysoka skuteczność programu – blisko 70% uczestniczek wraca do pracy – jest najlepszą zachętą, aby kontynuować realizację tego programu – powiedziała Dorota Strosznajder, pełnomocnik ds. społecznej odpowiedzialności biznesu, koordynatorka projektu z ramienia Henkel Polska.

Inicjatywa „W drodze do pracy” kierowana jest do kobiet z województwa mazowieckiego pozostających co najmniej rok bez pracy. Osoby, które zgłaszają się do programu, biorą udział w intensywnych, 3-miesięcznych warsztatach. Ich celem jest nie tylko zdobywanie nowych umiejętności, ale także nauka radzenia sobie z brakiem pewności siebie i poczuciem bezradności, których częstym źródłem jest długotrwały brak aktywności zawodowej. Dlatego tak istotnym elementem projektu „W drodze do pracy” jest współpraca z doświadczonymi psychologami i coachami, którzy pomagają przełamać wewnętrzne bariery i odbudować poczucie własnej wartości.

Już po raz 10. w programie „W drodze do pracy” będziemy dawać kobietom siłę
i motywację do powrotu do aktywności zawodowej. Historie uczestniczek dotychczasowych edycji pokazują, że często wystarczy jeden impuls, by zmieniły na lepsze nie tylko swoje życie zawodowe, ale także prywatne
– powiedziała Agnieszka Kramm z Fundacji Miejsce Kobiet.

Program „W drodze do pracy”, jak co roku, jest niezwykle bogaty. Jego najważniejszymi elementami są trening psychologiczny oraz kompletny kurs aktywizacji zawodowej „Spadochron”, który pozwala uczestniczkom odnaleźć w sobie pokłady wewnętrznej motywacji do działania i zmiany. Ponadto w programie zostały przewidziane zajęcia praktyczne, które przygotują panie do efektywnego szukania pracy, ćwiczenia z autoprezentacji i emisji głosu, zajęcia z doradcą zawodowym, zajęcia z przedsiębiorczości czy też warsztaty budowania marki własnej na LinkedIn. Zgodnie z tradycją uczestniczki wezmą również udział w spotkaniach networkingowych z pracowniczkami firmy Henkel, dzięki którym dowiedzą się, jak wygląda praca w dużej, międzynarodowej firmie.

Jak się zgłosić?

Udział w 3-miesięcznym programie aktywizacji zawodowej jest bezpłatny. Organizatorzy zapraszają do aplikowania kobiety pełnoletnie, z wykształceniem średnim lub wyższym, zamieszkałe na terenie województwa mazowieckiego, posiadające status osoby bezrobotnej (zarejestrowane w urzędzie pracy), ale także osoby nieaktywne zawodowo (niezarejestrowane), pozostające co najmniej rok bez pracy. Panie zainteresowane udziałem w projekcie muszą wypełnić formularz zgłoszeniowy, który można pobrać ze strony https://www.miejscekobiet.pl/10-ta-edycja-w-drodze-do-pracy/. Rekrutacja potrwa do 6 marca.

Kobiety, które chciałyby uzyskać więcej informacji na temat obecnie realizowanej edycji, mogą skontaktować się bezpośrednio z organizatorem: sylwia@miejscekobiet.pl, 660 445 631.

Więcej informacji o projekcie na www.miejscekobiet.pl i www.henkel.pl

O organizatorach projektu

Fundacja Miejsce Kobiet to organizacja non-profit, która działa na rzecz rozwoju osobistego i zawodowego kobiet oraz wyrównywania szans kobiet w społeczeństwie. Najwyższy poziom i profesjonalny przebieg kursów gwarantują zespół ekspertek – pracowniczek i współpracowniczek Fundacji, w skład którego wchodzą psycholożki, terapeutki, socjolożki i menedżerki, posiadające odpowiednie wykształcenie
i doświadczenie w pracy z osobami bezrobotnymi.

Henkel Polska aktywnie realizuje politykę różnorodności w odniesieniu do kultury, wieku i płci pracowników. Jednym z podstawowych celów polityki personalnej w firmie jest wspieranie karier kobiet i stopniowe zwiększanie udziału kobiet w kadrze menadżerskiej. Służą temu liczne programy HR wdrożone w firmie, m.in. projekt networkingowy Women in Leadership, program mentoringu czy rozwiązania organizacyjne takie jak elastyczne formy zatrudnienia, możliwość pracy w niepełnym wymiarze godzin czy korzystanie z tzw. opcji home office.

O firmie Henkel

Henkel jest firmą globalną, o zrównoważonej i różnorodnej ofercie produktów i usług. Dzięki wiodącym markom, innowacjom i technologiom spółka zajmuje czołowe pozycje rynkowe zarówno w sektorze przemysłowym jak i dóbr konsumpcyjnych. Henkel Adhesive Technologies (dział klejów budowlanych i konsumenckich oraz technologii dla przemysłu) jest światowym liderem rynku klejów. Działy Laundry & Home Care (środków piorących i czystości) oraz Beauty Care (kosmetyków) zajmują wiodące pozycje na wielu rynkach świata i w wielu grupach asortymentowych. Firma, założona w 1876, działa i odnosi sukcesy od ponad 140 lat. W 2018 Henkel odnotował przychody ze sprzedaży na poziomie około 20 mld oraz skorygowany zysk operacyjny na poziomie 3,5 mld euro. Firma zatrudnia na całym świecie 53 tysiące pracowników, tworzących zaangażowany i zróżnicowany zespół, o silnej kulturze korporacyjnej, wspólnym systemie wartości i dążeniu do kreowania trwałej wartości. Jako uznany lider zrównoważonego rozwoju Henkel zajmuje czołowe miejsca w wielu międzynarodowych indeksach i rankingach. Akcje uprzywilejowane spółki wchodzą w skład niemieckiego indeksu giełdowego DAX. Więcej informacji na www.henkel.com oraz www.henkel.pl

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *