Alstom na rzecz osób z niepełnosprawnościami

Globalny lider w dziedzinie mobilności dołącza do ruchu The Valuable 500 na rzecz włączenia osób z niepełnosprawnościami.Alstom dołączył dziś do ruchu The Valuable 500 – największej sieci zrzeszającej dyrektorów generalnych firm z całego świata działającej na rzecz różnorodności – aby włączyć wsparcie osób z niepełnosprawnościami do planów swoich działań. Zobowiązania Alstom mają wymiar zarówno zewnętrzny, związany z dostępnością oferowanych przez firmę rozwiązań w zakresie mobilności dla wszystkich pasażerów, jak i wewnętrzny, dotyczący kwestii inkluzywności i zarządzania różnorodnością wśród pracowników firmy.W planie strategicznym Alstom in Motion, którego realizację rozpoczęto w 2019 r., jasno określono wartości operacyjne Alstom – skupienie się na Zwinności (Agile) w dostosowaniu do zmian, Inkluzywnym (Inclusive) podejściu do różnorodności w zespołach i Odpowiedzialności (Responsible) w podejmowanych decyzjach. Stanowisko firmy dotyczące włączania osób z niepełnosprawnościami przedstawiono w opisie tego, czym dla Alstom jest inkluzywność: „Projektujemy rozwiązania w dziedzinie mobilności sprzyjające włączaniu i robimy to w środowisku i kulturze pracy, w których w sposób bezstronny akceptuje się, szanuje i ceni wszystkie różnice. Każdy ma możliwość uczestniczyć w sukcesie Alstom i przyczyniać się do jego osiągnięcia”.

Jesteśmy bardzo dumni, mogąc dołączyć do grona globalnych przedsiębiorstw, dla których idea inkluzywności, jako przeciwieństwo wykluczenia społecznego, jest priorytetem. Włączenie osób z niepełnosprawnościami w miejscach pracy jest nie tylko słuszne, ale też pomaga nam opracować lepsze rozwiązania dla klientów i pasażerów Alstom na całym świecie. Opracowywanie produktów i usług, które w większym stopniu sprzyjają inkluzywności, a także dbanie o to, by różnorodność wśród naszych pracowników odzwierciedlała różnorodność wśród pasażerów, przynosi wszystkim lepsze wyniki

Anne-Sophie Chauveau-Galas, Senior VP ds. HR w AlstomAlstom podjął zobowiązanie na rzecz swoich  klientów i pasażerów, aby poprawić ogólną dostępność rozwiązań stosowanych w sektorze mobilności, w tym dla osób z niepełnosprawnościami. Cel ten można osiągnąć poprzez:

  • zwiększenie ogólnej dostępności dzięki zintegrowanemu projektowaniu rozwiązań i usług;
  • zapewnienie uczestnictwa osób o szczególnych potrzebach w projektach z zakresu badań i rozwoju.

Zgodnie ze swoim założeniem, mówiącym o tym, że różnorodność wśród pracowników Alstom musi odzwierciedlać różnorodność wśród pasażerów na świecie, firma zobowiązuje się do zwiększenia liczby pracowników z niepełnosprawnościami, ze szczególnym uwzględnieniem:

  • zwalczania błędnych przekonań na temat niepełnosprawności w pracy;
  • zapewniania umiejętności i narzędzi niezbędnych do rekrutowania i zatrzymywania osób z niepełnosprawnościami;
  • wykazywania zaangażowania na wszystkich szczeblach organizacji i wskazywania każdemu działań, jakie może podjąć w tym obszarze;
  • tworzenia warunków sprzyjających większemu włączeniu osób z niepełnosprawnościami w środowisku pracy, a także minimalizowania ewentualnego wpływu niepełnosprawności na pracę.

Alstom dołączył do The Valuable 500

Alstom dołączył do The Valuable 500The Valuable 500 to globalny ruch dążący do uwzględniania w planach działania przedsiębiorstw włączenia osób z niepełnosprawnościami. Celem organizacji non-profit jest zrzeszenie co najmniej 500 najbardziej wpływowych przywódców biznesowych i ich marek oraz doprowadzenie do zmiany systemowej w perspektywie biznesowej, społecznej i gospodarczej. Organizacja dąży do uwolnienia potencjału 1,3 mld osób z niepełnosprawnościami na całym świecie oraz wykorzystania ich społecznej i gospodarczej wartości, której nie powinno się lekceważyć.O Alstom

Jako światowy lider ekologicznych i inteligentnych rozwiązań w zakresie mobilności, Alstom opracowuje i wprowadza na rynek zintegrowane systemy, które zapewniają trwałe podstawy dla transportu przyszłości. Alstom oferuje pełen wachlarz rozwiązań w zakresie sprzętu i usług, od pociągów dużych prędkości, metra, tramwajów i autobusów elektrycznych po zintegrowane systemy sterowania ruchem, zindywidualizowane usługi, infrastrukturę i rozwiązania w zakresie mobilności cyfrowej. W roku obrotowym 2019/20 Alstom odnotował sprzedaż w wysokości 8,2 mld euro i zaksięgował zamówienia o wartości 9,9 mld euro. Alstom ma swoją siedzibę główną we Francji i działa na terenie 60 państw zatrudniając 38 900 osób. Alstom w Polsce obecny jest od ponad dwudziestu lat i zatrudnia niemal 2000 pracowników w sześciu lokalizacjach na terenie całego kraju. Zakład produkcyjny Alstom Konstal w Chorzowie jest jedną z największych fabryk Alstom na świecie. Zakład firmy w Piasecznie rocznie dostarcza na cały świat 600 wózków do pociągów Coradia Stream. Centrum Serwisowe Pendolino w Warszawie serwisuje, mi.in. przy użyciu innowacyjnego, jedynego w Europie kontynentalnej Trainscannera umożliwiającego utrzymanie predykcyjne,  20 pociągów Pendolino, które każdego dnia odwiedzają 34 polskie miasta, pokonując 21 000 km. Alstom jako jedyna firma w polskiej branży kolejowej została wyróżniona tytułem Top Employer.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *