UN GCNP uruchamia system długoterminowego wsparcia dla Ukrainy


UN Global Compact Network Poland (UN GCNP), polskie biuro największej inicjatywy zrzeszającej biznes działający na rzecz zrównoważonego rozwoju, zostało włączone w łańcuch pomocy humanitarnej ONZ. Zadaniem UN GCNP jest mobilizacja sektora prywatnego i koordynacja współpracy biznesu z kluczowymi agendami pozarządowymi. UN GCNP realizuje te działania w ramach 8 obszarów wsparcia pomocy długoterminowej dla Ukraińców w Polsce. Do tej pory na ten cel zebrano prawie milion złotych. Według szacunków ONZ kwota potrzebna na pomoc uchodźcom i uchodźczyniom z Ukrainy tylko w pierwszych 3 miesiącach took. 1,1 miliard dolarów. 

Od razu po wybuchu wojny w Ukrainie UN GCNP podjęło szereg działań natychmiastowych w ramach tzw. RAPID ASSISTANCE, tj. dostarczenie żywności i leków na granicę oraz poza nią, organizacja transportu zbiorowego dla uchodźców, specjalnego transportu dla dzieci z domów dziecka, zapewnienie wolontariuszy i koordynację ich działań na granicy oraz przeciwdziałanie handlowi ludźmi. To wszystko mogło się wydarzyć za sprawą włączenia polskiego oddziału UN GCNP do łańcucha pomocy humanitarnej w ramach Connecting Business initiative (CBi), koordynowanej przez UN OCHA – Biura Narodów Zjednoczonych ds. Koordynacji Pomocy Humanitarnej. Natychmiastowa i na ogromną skalę była także pomoc ze strony biznesu zrzeszonego w ramach UN Global Compact.

Jednak już widać, jak ważne jest utworzenie stabilnego systemu długofalowej pomocy uchodźczyniom i uchodźcom z Ukrainy. UN GCNP wskazuje 8 obszarów, w których działania długoterminowe są niezbędne. Są to: zakwaterowanie, zatrudnienie, edukacja, zdrowie fizyczne i psychiczne, pomoc prawna, wyżywienie, logistyka, przeciwdziałanie handlowi ludźmi. – Wojna w Ukrainie przyczyniła się do największego kryzysu uchodźczego w Europie od czasów II wojny światowej. To problem, na który trzeba było zareagować natychmiast. Wiedzieliśmy jednak, że nie będzie to działanie krótkotrwałe, ale wielopoziomowe i wymagające długoterminowego planu wsparcia oraz środków do jego realizacji. Dlatego już na początku marca wystosowaliśmy apel do wszystkich członków UN GCNP, widząc, że to właśnie biznes – obok NGO i administracji rządowej – stał się niezbędnym ogniwem pomocy. Wyzwania są ogromne, dlatego nadal silnie sygnalizujemy i zachęcamy nie tylko naszych członków, ale cały etyczny biznes do udzielenia długofalowego wsparcia finansowego – mówi Kamil Wyszkowski, Przedstawiciel Krajowy i Dyrektor Wykonawczy UN GCNP.

W odpowiedzi na apel ogłoszony przez UN GCNP firmy do tej pory przekazały łącznie ponad 920 000 zł pomocy finansowej, a także wsparcie rzeczowe oraz logistyczne.

Środki finansowe można przekazywać nadal na specjalny numer konta:

Bank Millennium

57 1160 2202 0000 0005 1908 0243

Tytuł przelewu: Zjednoczony biznes dla Ukrainy!


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *