Dobre praktyki firmy Mars Polska


17 kwietnia Forum Odpowiedzialnego Biznesu opublikowało coroczny raport „Odpowiedzialny biznes w Polsce 2022. Dobre praktyki”. Po raz kolejny doceniono w nim firmę Mars Polska, opisując aż 10 działań producenta wyrobów czekoladowych, bezcukrowych gum do żucia i jedzenia dla zwierząt.

Najnowszy raport FOB to podsumowanie praktyk firm w zakresie CSR i ESG realizowanych w 2022 roku oraz odpowiedź na pytanie o zmiany, jakie zachodzą w polskim biznesie w obliczu wyzwań współczesności. Mars Polska od kilku lat jest regularnie wyróżniany za działania realizowane w duchu równoważonego rozwoju i społecznej odpowiedzialności biznesu. W tym roku w raporcie uwzględniono aż 10 CSR-owych praktyk firmy: wieloletnie działania w imię tworzenia „Lepszego świata dla zwierząt”, długofalowe wsparcie Federacji Polskich Banków Żywności, realizowany od blisko 10 lat program edukacyjny Orbit „Dziel się Uśmiechem”, współprowadzony z Fundacją Dr Clown ogólnopolski program dogoterapii orazprogram zachęcający do odpowiedzialnej adopcji „Pedigree Dla Dobra Psów”. W dokumencie opisano także praktykę dotyczącą „Mars Marketing Code” – samoregulacji  w kwestii odpowiedzialnego podejście do komunikacji marketingowej, „Tydzień świadomości zdrowia psychicznego” – inicjatywę mającą na celu podnoszenie wśród współpracowników świadomości  istnienia, objawów i sposobów radzenia sobie z zaburzeniami psychicznymi, praktykę związaną z ekologią i dbałością o  wellbeing współpracowników sił sprzedaży w terenie, rozwijanie kultury włączania i różnorodności poprzez uruchomienie innowacyjnych współpracowniczych grup projektowych ARG, a także wykorzystanie firmowych social mediów w integrowaniu rozproszonego zespołu.

Kolejne wyróżnienia działań Mars Polska przez FOB pokazują, że nasze inicjatywy są skuteczne i warte naśladowania.  Chcemy nie tylko kontynuować swoje wieloletnie dobre praktyki, ale też nieustannie wdrażać nowe i motywować zarówno siebie, jak i innych do pozytywnych zmian w zgodzie z ideą zrównoważonego rozwoju. Ponieważ świat, jakiego pragniemy jutro, zaczyna się od tego, jak prowadzimy nasz biznes dzisiaj” – komentuje Marzena Ignaczak, dyrektorka ds. korporacyjnych w Mars Polska.

10 praktyk Mars Polska w Raporcie Dobrych Praktyk FOB 2022

Prawie 240 ton jedzenia dla bezdomnych psów i kotów w Polsce

Mars Polska wspiera schroniska i fundacje pomagające zwierzętom w potrzebie, a także psy pracujące na rzecz społeczności lokalnych, w których funkcjonuje firma m.in. w policji, Polskim Związku Osób Niewidomych czy Wodnym Ochotniczym Pogotowiu Ratunkowym w Sochaczewie. W 2022 roku firma przekazała blisko 240 ton kompletnej i zbilansowanej karmy dla psów i kotów. Co więcej, w ramach wolontariatu (Mars Volunteer Program) współpracownicy, jak co roku mogli poświęcić 16 płatnych godzin na pracę na rzecz bezdomnych zwierząt w schroniskach.  

Strategiczna współpraca z Federacją Polskich Banków Żywności

Publikacja FOB zawiera również informację o współpracy z Bankami Żywności.  Mars Polska co roku wdraża działania zgodne z ideami niemarnowania żywności i zapobiegania niedożywieniu. W związku z tym w ubiegłym roku firma przekazała łącznie ponad 1,6 mln sztuk przekąsek, z czego prawie 500 tys. na bieżące wsparcie potrzebujących w sytuacjach kryzysowych.

Blisko dekada troski o zdrowe uśmiechy polskich uczniów

Trzeci rok z rzędu wyróżnienie otrzymał program edukacyjny Orbit „Dziel się Uśmiechem”, realizowany od 2013 roku we współpracy z Polskim Czerwonym Krzyżem. Dzięki lekcjom prowadzonym w ramach inicjatywy już blisko 800 000 uczniów mogło dowiedzieć się, jak dbać o higienę jamy ustnej i poznać 4 kroki do zdrowych zębów. Program jest odpowiedzią na utrzymujący się problem próchnicy wśród dzieci. Orbit „Dziel się Uśmiechem” wspiera Polskie Towarzystwo Stomatologiczne oraz Polskie Towarzystwo Stomatologii Dziecięcej, a jego ambasadorką jest Magdalena Różczka. Inicjatywa jest w całości finansowanych przez Mars Polska. Firma co roku przekazuje na jej realizację 1% ze sprzedaży bezcukrowych gum Orbit® we wrześniu i październiku.

Moc merdającego ogona czyli realizowany wraz z Fundacją Dr Clown ogólnopolski program dogoterapii

Już od 6 lat Mars Polska wspólnie z Fundacją Dr Clown prowadzi w szpitalach dla dzieci i młodzieży ogólnopolski program zajęć dogoterapii połączonej z ,,terapią śmiechem”. Od 2021 roku realizowany jest on także w Domach Pomocy Społecznej dla seniorów. W 2022 roku blisko 3 000 małych pacjentów oraz prawie 700 seniorów uczestniczyło w terapeutycznych spotkaniach z udziałem wyszkolonych psów i certyfikowanych opiekunów – terapeutów. Porównując efekty pierwszego i ostatniego roku programu dogoterapii, liczba dzieci i młodzieży wzrosła blisko czterokrotnie. Od 2017 roku z dobroczynnej interakcji z czworonogami mogło skorzystać łącznie 13 394 młodszych i starszych beneficjentów.

Edukacja w ramach programu „Pedigree Dla Dobra Psów”

Każdy pies zasługuje na kochający dom – to myśl, która przyświeca programowi zachęcającemu do odpowiedzialnej adopcji i opieki nad czworonogami. Pedigree wraz z Towarzystwem Opieki nad Zwierzętami w 2021 roku rozpoczął inicjatywę, w ramach której marka wsparła schroniska m.in. w opiece behawioralnej, leczeniu czworonogów oraz edukacji w szkołach i przedszkolach. Działania programu w 2022 roku koncentrowały się wokół dzielenia się wiedzą z najmłodszymi. Dzieci i młodzież mogły dowiedzieć się, na czym polega odpowiedzialna opieka i adopcja, korzystając z kolorowanek i broszur edukacyjnych. Od początku trwania „Pedigree Dla Dobra Psów” rozdano tysiące pakietów powitalnych zawierających praktyczne informacje i produkty dla nowych opiekunów i ich pupili.

Odpowiedzialne podejście do komunikacji marketingowej

Mars Polska kontynuuje działania, które rozpoczął wprowadzając własny kodeks marketingowy – Mars Marketing Code. Określone w nim samoograniczenia dotyczą wszystkich kategorii food z portfolio firmy, a ich celem jest etyczne podejście do komunikacji do konsumenta, w tym szczególnie najmłodszego.

Kondycja mentalna jest równie ważna jak fizyczna

Nową inicjatywą uwzględnioną w raporcie jest projekt ,,Tydzień Świadomości Zdrowia Psychicznego”. Jego celem było zwiększenie wiedzy na temat zdrowia psychicznego wśród pracowników. W ramach kampanii, na wewnętrznych kanałach firmy, opublikowano szereg artykułów i wywiadów dotyczących: presji, zarówno w pracy i w życiu codziennym, prawidłowego snu, nadużywania Internetu, czy też potrzeby odpoczynku. Dodatkowo, kadra menadżerska w ramach rozwoju kompetencji, mogła wziąć udział w webinarze z psychologiem Hubertem Malinowskim, który wskazywał jak prawidłowo prowadzić rozmowę z osobami zmagającymi się z problemami natury psychicznej oraz jak oferować im pomoc. 

Ekologia i dbałość o wellbeing współpracowników sił sprzedaży w terenie

Wdrożona w 2022 roku praktyka miała na celu zapewnić optymalną dbałość o dobre samopoczucie pracowników terenowych, zapewniając im dogodne warunki pracy oraz zwracając uwagę na wyzwania środowiskowe, z jakimi wiąże się specyfika ich obowiązków. Zapewniono im sprzęt wysokiej jakości oraz efektywnie podzielono terytoria, w jakich operują, tak aby ułatwić pracę przedstawicieli oraz wesprzeć ich w jakościowym jej wykonywaniu.

Rozwijanie kultury włączania i różnorodności

W ubiegłym roku rozpoczął działania zespół Associates Resource Groups, które wspierają kulturę organizacyjną w zakresie włączania i różnorodności (Inclusion&Diversity). Obecnie w firmie działa grupa nawigująca całością działań I&D w ramach kultury oraz 5 grup tematycznych, zajmujących się aspektami I&D, wskazanymi przez współpracowników jako priorytetowe: rodzicielstwo, pokolenia, zdrowie, płeć, narodowość, różnice kulturowe i religia. Misja firmy Mars opiera się na budowaniu przyszłości, w której każdy może być sobą i rozwijać swój pełny potencjał. Firma chce rozwinąć strategię grup ARG również w częściach fabrycznych. Współpracownicy zorganizowali już kilka wydarzeń i kampanii edukacyjnych.

MW Jesteśmy razem – budowanie jedności zespołu z pomocą mediów firmowych

Mars Polska prowadzi intensywne działania na rzecz angażowania, rozwijania oraz integrowania zespołu. W kontekście różnorodnego i rozproszonego zespołu oraz pracy w modelu hybrydowym jednym z nowowprowadzonych narzędzi w Mars Wrigley jest wewnętrzna platforma social media (grupa MW Jesteśmy razem), z której aktywnie korzysta ponad 93% współpracowników. Narzędzie uzupełniło paletę narzędzi komunikacji wewnętrznej, odpowiadając na potrzeby zespołu pracującego zarówno w biurze/hybrydowo, jak i w terenie (siły sprzedaży), tworząc przestrzeń na dzielenie się informacjami, wymianę doświadczeń i opinii między współpracownikami, a także tworząc wspólnoty wokół ważnych dla współpracowników tematów.

Link do raportu: https://odpowiedzialnybiznes.pl/wp-content/uploads/2023/04/FOB_Raport2022.pdf

O raporcie

„Odpowiedzialny biznes w Polsce. Dobre praktyki”to najważniejsza cykliczna publikacja Forum Odpowiedzialnego Biznesu wydawana od 2002 roku. Raport jest przeglądem aktywności firm, które zgłosiły swoje działania w zakresie CSR, oraz podsumowuje najważniejsze kwestie związane z odpowiedzialnym biznesem w danym roku w Polsce. Tegoroczna edycja to podsumowanie 2020 roku, czyli roku pandemii oraz ocena roli biznesu w walce z jej skutkami.

O firmie Mars 

Firma Mars, Incorporated kieruje się przekonaniem, że świat, którego pragniemy jutro, zaczyna się od tego, jak prowadzimy nasz biznes dzisiaj. Jako globalna, rodzinna firma Mars przekształca się, wprowadza innowacje i ewoluuje, aby mieć pozytywny wpływ na świat. 

W naszym zróżnicowanym i rozwijającym się portfolio wysokiej jakości słodyczy, żywności oraz produktów i usług dla zwierząt, zatrudniamy ponad 140 000 oddanych Współpracowników. Z prawie 45 miliardami dolarów rocznej sprzedaży, produkujemy jedne z najbardziej lubianych marek na świecie, w tym Ben’s Original™, CESAR®, Cocoavia®, ORBIT®, BE-KIND®, M&M’s®, SNICKERS®, TWIX®, PEDIGREE®, ROYAL CANIN® i WHISKAS®. Tworzymy lepszy świat dla zwierząt domowych poprzez naszą globalną sieć szpitali dla zwierząt i usług diagnostycznych – w tym AniCura, BANFIELD™, BLUEPEARL™, Linnaeus i VCA™ – wykorzystując najnowocześniejszą technologię do opracowania przełomowych programów w zakresie genetycznych badań przesiewowych i testów DNA.    W Polsce Mars działa i inwestuje od 1992 roku. Obecnie biznes Marsa w naszym kraju obejmuje segment Mars Wrigley (wyroby czekoladowe, gumy do żucia, miętusy i cukierki owocowe, przekąski, lody), Petcare (jedzenie dla zwierząt) oraz Mars Global Services (centra usług wspólnych, które dostarczają usług HR, zakupowych i finansowych spółkom Mars w wielu krajach). Częścią biznesu Marsa jest także Royal Canin. We wszystkich fabrykach i biurach w Polsce Mars zatrudnia ponad 3 tysiące osób, których nazywa Współpracownikami. Podkreśla się w ten sposób wkład każdego z nich w rozwój firmy i odpowiedzialność za budowanie przyszłości Marsa.  


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *