IV Konferencja Nienieodpowiedzialni ,,Człowiek czy biznes vs człowiek i biznes. Jak branża finansowa może zarabiać pamiętając o człowieku?’'

nie1

13 października 2016 roku odbyła się IV edycja konferencji nienieodpowiedzialni. W tym roku uczestnicy i prelegenci zmierzyli się z tematem: ,,Człowiek czy biznes vs człowiek i biznes. Jak branża finansowa może zarabiać pamiętając o człowieku?’’. Na konferencji zjawiło się pareset osób. Uczestników przywitała Jacqueline Kacprzak inspirującą prelekcją o tym iż biznes, który nie przynosi nic oprócz pieniędzy jest złym biznesem. Bo biznes powinien zmieniać świat, a dyskusja o odpowiedzialności w branży finansowej jest potrzebna.

3Następny na scenę wkroczył Szymon Hołownia, który podjął temat pychy. Dowiedzieliśmy się, że pycha jest korzeniem wszystkich innych grzechów. Szersze spojrzenie na nią pokazuje, że pycha jest nowotworem ambicji. Szymon Hołownia pokazał jak sprawdzić czy jesteśmy pyszni – sposoben na to jest zadanie sobie 3 pytań, które zadziałają jak papierk lakmusowy pychy.

  1. Czy mamy umiejętność przyjmowania, czy jesteśmy otwarci na to, że ktoś, coś nam ofiaruje?
  2. Czy dajemy sobie prawo do gniewu?
  3. Czy mamy dla siebie szacunek?

Najważniejszym jest jednak by zdać sobie sprawę, że każdy nasz wybór, każda decyzja odbija się na życiu kogoś na drugim końcu świata. Szymon Hołownia zachęcił nas do wejścia na stronę dobrafabryka.pl gdzie można zakupić akcje, za które sponsorowany jest pyszny, w dobrym tego słowa znaczeniu, posiłek dla dzieci 🙂
Jego zabawne wypowiedzi pomieszane z dużą dawką refleksji, napełniły uczestników pozytywną energią do wysłuchania dalszych wykładów.

2
Następna prelegentka Aleksandra Stanek-Kowalczyk postanowiła odpowiedzieć na pytanie czy humanizm wobec klientów się opłaca? Wychodząc od defiicji humanizmu pokazała nam, że w relacji sprzedawcy i klienta obecny jest także manager, który swoimi decyzjami w dużej mierze kształtuje tą relację. Staje się jasne, że trzeba się zastanowić czy chcemy zarobić czy zarabiać? Czy zależy nam na szybkim zysku, czy długich relacjach z klientem? Klient który ufa instytucji jest lojalny, poleca ja innym i na to powinniśmy kłaść nacisk.

4
Kontynuując rozważania o zaufaniu do instytucji Prof. Dominika Maison zaprezentowała wyniki badań o zaufaniu Polaków.
Polacy najbardziej ufają strażakom(90%) lekarzom (71%) i UOKikowi (66%). Dalej w kolejności pojawiają się banki (49%), służby miejskie (46%), KNF(44%), doradcy finansowi(26%), politycy (11%), a na samym końcu firmy pożyczkowe (10%).
Najbardziej negatywnie klienci patrzą na „wciskanie” niepotrzebnych produktów finansowych. Połowa respondentów uważa, że banki zwracają uwagę na swoją rolę społeczną, o firmach pożyczkowych myśli tak już tylko 37% pytanych.
Różnica w postrzeganiu banków i firm pożyczkowych dotyczy również działań, po wybraniu przez klienta, któregoś produktów. Respondenci wskazali, że banki dbają potem o dobro klienta (44%), ale już o firmach pożyczkowych powiedziało tak zaledwie 20% respondentów.
Według przeprowadzonych badań najważniejsze jest by banki zaczęły patrzeć na klienta, budować z nim relacje (69%), nie próbowały sprzedawać czegoś czego klient nie potrzebuje (69%) za to by posiadały wysokie standardy etyczne (66%).
Problemami z którymi borykają się obecnie instytucje finansowe jest brak zaufania społeczeństwa do banków i nie postrzeganie banków jako instytucji zaufania publicznego.

5
Następnie rozpoczęły się inspirujące rozmowy z gośćmi.
Prof. Janina Stępińska opowiedziała w czym lekarz jest podobny do baniera, a gdzie znajdziemy różnice.

Zbigniew Gajewski wskazał, że żyjemy w czasach twórczej destrukcji, a już niedługo maszyny zastąpią częściowo człowieka.

Siostra Małgorzata Chmielewska powiedziała, że to co mamy (zdrowie przyp. autora) nie jest naszą zasługą, ny tylko dostaliśmy narzędzia, którymi mamy zmienić świat. Zwróciła uwagę jak nieetyczne jest proponowanie kredytów osobom niepełnosprawnym intelektuanie, które nie rozumieją jakie to może mieć konsekwencjie. Postulaty Siostry Małgorzaty to uczciwość w ofercie, a nie zysk za wszelka cenę.

o Instytucja finansowej bez szefa opowiedział Jacek Wiśniewski, dowiedzieośmy sie czym charakteryzuje się systemi zarządzania Holokracja [1], o jego możliwościach i ograniczeniach, a także o tym jak przygotować firmę na millenialsów.

CYMERA_20161013_130140
Prelekcja Magdalena Dziewguć pozostawiła nas z pytaniem „What’s going on”? i refleksją na temat coraz szybciej zmieniających się warunków życia i pracy. O tym czego będzie wymagała generacja Z i jak możemy wykorzystać ich potencjał.

1
W drugiej części konferencji po prelekcji o potrzebie kształcenia humanistycznego pracowników odbyła się Debata oksfordzka na temat czy Sektor finansowy nie potrzebuje autorytetów moralnych’?
Punktem kulminacyjnym konferencji było Ogłoszenie wyników w konkursie na najlepszą pracę z zakresu etyki biznesu Verba Veritatis.

prace licencjackie:

I MIEJSCE zajęła Agata Nowakowska za pracę licencjacką pt.„Społeczna odpowiedzialność biznesu w obszarze zarządzania zasobami ludzkimi na przykładzie firmy DACAR”, Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Administracji w Lublinie.

II MIEJSCE  zajęła Agata Tudrujek za pracę licencjacką pt. „Ocena działań whistleblowingowych na przykładzie wybranych lubelskich firm”, Politechnika Lubelska

W kategorii prace magisterskie

I MIEJSCE zajęła mgr Sylwia Borkowska za pracę magisterską pt. „Kształtowanie wielkomiejskiej przestrzeni publicznej w partnerstwach międzysektorowych. Przykład m. st. Warszawy”, Uniwersytet Warszawski.

II MIEJSCE zajęła mgr Joannie Mokijewskia za pracę magisterską pt. „Projekt EduAction jako przykład pozytywnego oddziaływania na społeczność lokalną w ramach strategii CSR firmy Gerdau”, Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie

W kategorii prace doktorskie

I MIEJSCE zajęła dr Magdalena Wróbel za pracę doktorską pt. „Model zarządzania konsumpcją odpowiedzialną instrumentem rozwoju zrównoważonego i trwałego”, Wyższa Szkoła Biznesu w Dąbrowie Górniczej

II MIEJSCE – zajął dr Michał Sobczak za pracę doktorską pt. „Spółdzielczość socjalna jako metoda ograniczania wykluczenia społecznego w Polsce na przykładzie województwa łódzkiego”, Uniwersytet Łódzki.

Więcej o prelegentach:

http://2016.nienieodpowiedzialni.pl/?page_id=26

[1] Holokracja – system zarządzania organizacją, w którym władza i podejmowanie decyzji zamiast być narzucane odgórnie, są podzielone według fraktalnej holarchii samozarządzających się grup. Holokracja została przyjęta przez kilka komercyjnych i niekomercyjnych organizacji w Stanach Zjednoczonych, Francji, Niemczech, Nowej Zelandii, Australii i Wielkiej Brytanii. https://www.governica.com/Holokracja

zdjęcia:żrodło własne

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *