Henkel parterem XIV edycji Ligi Odpowiedzialnego Biznesu

Jako byłą ambasadorkę (9 edycji) Ligi Odpowiedzialnego Biznesu bardzo cieszy mnie fakt, że tegorocznym opiekunem ścieżki edukacyjnej „Komunikacja a CSR” XIV edycji Ligi Odpowiedzialnego Biznesu została firma Henkel Polska. W ramach programu odbył się II zjazd Ambasadorów CSR, podczas którego studenci mieli okazję wziąć udział w inspirujących warsztatach prowadzonych przez przedstawicieli Henkla oraz zaproszonych gości.

W ramach tegorocznej, XIV edycji LOB, studenci mogą rozwijać swoje kompetencje w aż czterech głównych ścieżkach edukacyjnych, odzwierciedlających różne zakresy tematyczne związane z działaniami CSR w organizacjach: Zrównoważony rozwój, Zarządzanie a CSR, miejsce pracy oraz Komunikacja CSR. Dodatkowym walorem przyjętej formuły jest fakt, że opiekunami merytorycznymi ścieżek edukacyjnych są firmy z całkowicie różnych branż – dzięki temu młodzi adepci CSR mogą poznać prawdziwie różnorodny wachlarz praktyk ale i wyzwań, z którymi mierzą się organizacje w swojej codziennej praktyce. Firma Henkel została opiekunem merytorycznym ścieżki „Komunikacja CSR”.

W ramach podjętej współpracy w marcu br. w siedzibie firmy odbył się dwudniowy zjazd, podczas którego studenci – Ambasadorzy CSR – poszerzali swoją wiedzę z zakresu społecznej odpowiedzialności biznesu, zapoznawali się z przykładami wdrażania strategii CSR w organizacji oraz włączania wątków CSR w działania firmy skierowane do różnych grup docelowych, a także pogłębiali wątek różnorodności.
Warsztaty „Komunikacja a CSR” przeprowadzili przedstawiciele firmy Henkel oraz zaproszeni goście.- CSR jest dzisiaj ważnym obszarem działania firmy, co wynika przede wszystkim z wyzwań środowiskowych, demograficznych, społecznych oraz oczekiwań różnych grup interesariuszy, w tym pracowników firmy, konsumentów i lokalnych społeczności. Wątki CSR mogą także zaoferować interesującą platformę pogłębienia relacji i współpracy z partnerami biznesowymi, tworząc pozytywny klimat i poczucie wspólnoty wartości. Podczas warsztatów dzieliliśmy się z Ambasadorami CSR swoimi najlepszymi praktykami w tym względzie, zwracając uwagę, że właściwa
komunikacja działań CSR wymaga doświadczenia i wyczucia – powiedziała Dorota Strosznajder, Dyrektor działu komunikacji korporacyjnej oraz pełnomocnik ds. odpowiedzialności społecznej w Henkel Polska.

Pierwszy dzień spotkania w siedzibie firmy Henkel zapoczątkowało zapoznawcze ćwiczenie pt. „Ty i CSR”, którego celem była wymiana poglądów i doświadczeń związanych z działalnością społeczną. Po części wstępnej, Dorota Strosznajder przybliżyła studentom działania firmy w obszarze CSR i zrównoważonego rozwoju oraz opowiedziała, w jaki sposób można budować przewagę konkurencyjną oraz reputację wdrażając strategię CSR. Wątek biznesowy kontynuowała Ewa Wojciechowska z Schwarzkopf Professional, która omówiła możliwości wykorzystania koncepcji CSR w budowaniu relacji z partnerami biznesowymi. Na zakończenie pierwszego dnia Dorota Strosznajder i Anna Kobierska z działu komunikacji korporacyjnej przeprowadziły warsztat z zarządzania i komunikacji w kryzysie.

Drugi dzień zjazdu zainaugurowała Aleksandra Gawlas z Działu Sprzedaży Środków Piorących i Czystości, która opowiedziała uczestnikom o współpracy Henkla z siecią supermarketów Kaufland będącej przykładem budowania relacji biznesowych opartych na wspólnych CSRowych założeniach. Kolejnym punktem warsztatów było wystąpienie Doroty Strosznajder na temat różnorodności w komunikacji zewnętrznej i wewnętrznej na podstawie autorskiego projektu firmy Henkel „W drodze do pracy”.

Tematyka różnorodności była także jednym z wielu wątków omawianych przez Zofię Kurek-Maciejewicz z agencji PR Solski Communications, która poruszyła kwestię CSR w działaniach Employer Brandingu.

Dwudniowe warsztaty zwieńczyła sesja dialogu i wymiany doświadczeń pomiędzy tegorocznymi Ambasadorami CSR a ich starszymi kolegami z ubiegłorocznej edycji Ligii Odpowiedzialnego Biznesu.

O Lidze Odpowiedzialnego Biznesu
Liga Odpowiedzialnego Biznesu to program edukacyjny Forum Odpowiedzialnego Biznesu budujący nowe kadry menedżerów i przedsiębiorców, animatorów społecznych, liderów zmian i przede wszystkim odpowiedzialnych ludzi. LOB tworzy grupa studentów i studentek – Ambasadorów i Ambasadorek CSR, którzy współpracując z ponad kilkudziesięcioma organizacjami studenckimi realizują projekty o charakterze edukacyjnym i społecznym na poziomie lokalnym i ogólnopolskim. Dzięki ich zaangażowaniu w trakcie każdej edycji docieramy do kilku tysięcy osób zainteresowanych poszerzaniem wiedzy z zakresu dobrych praktyk biznesowych.

O firmie Henkel

Henkel jest firmą globalną, o zrównoważonej i różnorodnej ofercie produktów i usług. Dzięki wiodącym markom, innowacjom i technologiom spółka zajmuje czołowe pozycje rynkowe zarówno w sektorze przemysłowym jak i dóbr konsumpcyjnych. Henkel Adhesive Technologies (dział klejów budowlanych i konsumenckich oraz technologii dla przemysłu) jest światowym liderem rynku klejów. Działy Laundry (środków piorących i czystości) oraz Beauty Care (kosmetyków) zajmują wiodące pozycje na wielu rynkach świata i w wielu grupach asortymentowych. Firma, założona w 1876, działa i odnosi sukcesy od ponad 140 lat. W 2017 Henkel odnotował przychody ze sprzedaży na poziomie 20
mld oraz skorygowany zysk operacyjny na poziomie 3,5 mld euro. Wartość przychodów ze sprzedaży trzech najważniejszych marek Henkla – Persil, Schwarzkopf oraz Loctite – przekroczyła 6,4 mld euro. Firma zatrudnia na całym świecie 53 tysiące pracowników, tworzących zaangażowany i zróżnicowany zespół, o silnej kulturze korporacyjnej, wspólnym systemie wartości i dążeniu do kreowania trwałej wartości. Jako uznany lider zrównoważonego rozwoju Henkel zajmuje czołowe miejsca w wielu międzynarodowych indeksach i rankingach. Akcje uprzywilejowane spółki wchodzą w skład niemieckiego indeksu giełdowego DAX. Więcej informacji na www.henkel.com oraz www.henkel.pl.
Materiały fotograficzne dostępne na stronie www.henkel.com/press

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *