Make an Impact on Tomorrow – firma Henkel na rzecz społeczności lokalnych w Nepalu, Gwatemali i Wietnamie.

W związku z okrągłą 20-stą rocznicą programu wolontariatu pracowniczego Make an Impact on Tomorrow (MIT) Henkel przeznaczył 90 tysięcy euro na sfinansowanie trzech specjalnych projektów na rzecz społeczności lokalnych w Nepalu, Gwatemali i Wietnamie.

 

Głównym celem programu MIT jest wspieranie pracowników w ich społecznym zaangażowaniu na rzecz lokalnych społeczności, w których żyją. Firma nie tylko udziela finansowego i rzeczowego wsparcia, ale także pomaga pracownikom wygospodarować czas na działania na rzecz najbardziej potrzebujących, udzielając im dodatkowego płatnego urlopu. Projekty mogą zgłaszać wszyscy obecni
i emerytowani pracownicy firmy.

 

W ciągu 20 lat funkcjonowania programu pracownicy Henkla zrealizowali prawie
14 000 projektów społecznych i charytatywnych w ponad 100 krajach
. Z okazji okrągłej rocznicy firma zadecydowała o przyznaniu dodatkowego wsparcia finansowego na rzecz trzech specjalnych projektów wybranych na drodze rocznicowego konkursu, w którym mogli brać udział wszyscy pracownicy firmy na świecie.

 

Pomoc dla regionów słabo rozwiniętych

Darowizna o wartości 50 tysięcy euro sfinansuje budowę centrum matki i dziecka
w wiosce Namjung w Nepalu – kraju, w którym wskaźnik umieralności okołoporodowej kobiet wciąż kształtuje się na wysokim poziomie i jest około 20 razy wyższy, niż w krajach europejskich. Nowo wybudowane centrum z osobną salą porodową zapewni odpowiednią opiekę medyczną dla młodych matek i ich nowonarodzonych dzieci. Do tej pory najbliższa placówka medyczna zlokalizowana była o 6 godzin pieszej wędrówki od wioski Namjung.

 

Po 20 tysięcy euro otrzymają kolejne dwa pracownicze projekty. Pierwszy z nich to inicjatywa „Bottle classroom Project” w Gwatemali, w ramach której przy użyciu starych, plastikowych butelek wypełnionych odpadami organicznymi budowane są sale lekcyjne. Firma wesprze także działania zespołu pracowników z Wietnamu
i Singapuru, którzy przekształcają istniejące schroniska w górzystym regionie Gia Lai w sale lekcyjne.

 

Zaangażowanie społeczne polskich pracowników

Tegoroczny konkurs na 20-lecie nie jest pierwszym jubileuszowym konkursem
w programie MIT. 5 lat temu, z okazji 15-lecia programu, główną nagrodę o wartości 50 tys. euro otrzymał projekt z Polski „W drodze do pracy”, który realizowany jest do tej pory. Jego celem jest aktywizacja zawodowa kobiet, które od dłuższego czasu nie mogą znaleźć zatrudnienia. Partnerem merytorycznym inicjatywy jest Fundacja Miejsce Kobiet. W ciągu 3-miesięcznego kursu uczestniczki stopniowo pokonują wewnętrzne i zewnętrzne bariery, związane z długotrwałym pozostawaniem poza rynkiem pracy. Projekt przynosi doskonałe rezultaty: do tej pory wzięło w nim udział 140 kobiet, z których połowa podjęła z powodzeniem pracę zawodową. Firma Henkel przeznaczyła na jego realizację w latach 2013 – 2018 już ponad 650 000 zł.

 

 

W Polsce program MIT w swoim regularnym formacie jest realizowany od 2001 roku ciesząc się dużą popularnością wśród obecnych i emerytowanych pracowników.
W samym tylko 2017 roku w naszym kraju zostało zrealizowanych 79 projektów pracowniczych na rzecz lokalnych społeczności, które uzyskały finansowe wsparcie Henkla o wartości ponad 1 miliona złotych. Wiele z nich służyło poprawie jakości edukacji czy opieki zdrowotnej oraz pomocy osobom wykluczonym. Przykładowo pracownicy brali udział w budowie placów zabaw czy remontach świetlic środowiskowych, organizowali zajęcia sportowe dla dzieci czy warsztaty zdrowego odżywiania. Beneficjentami były m.in. przedszkola, szkoły oraz stowarzyszenia na rzecz chorych i niepełnosprawnych.

 

 

O firmie Henkel Polska

Henkel jest firmą globalną, o zrównoważonej i różnorodnej ofercie produktów i usług. Dzięki wiodącym markom, innowacjom i technologiom spółka zajmuje czołowe pozycje rynkowe zarówno w sektorze przemysłowym jak i dóbr konsumpcyjnych. Henkel Adhesive Technologies (dział klejów budowlanych
i konsumenckich oraz technologii dla przemysłu) jest światowym liderem rynku klejów. Działy Laundry & Home Care (środków piorących i czystości) oraz Beauty Care (kosmetyków) zajmują wiodące pozycje na wielu rynkach świata i w wielu grupach asortymentowych. Firma, założona w 1876, działa i odnosi sukcesy od ponad 140 lat. W 2017 Henkel odnotował przychody ze sprzedaży na poziomie 20 mld oraz skorygowany zysk operacyjny na poziomie 3,5 mld euro. Wartość przychodów ze sprzedaży trzech najważniejszych marek Henkla – Persil, Schwarzkopf oraz Loctite – przekroczyła 6,4 mld euro. Firma zatrudnia na całym świecie 53 tysiące pracowników, tworzących zaangażowany i zróżnicowany zespół, o silnej kulturze korporacyjnej, wspólnym systemie wartości i dążeniu do kreowania trwałej wartości. Jako uznany lider zrównoważonego rozwoju Henkel zajmuje czołowe miejsca w wielu międzynarodowych indeksach i rankingach. Akcje uprzywilejowane spółki wchodzą w skład niemieckiego indeksu giełdowego DAX. Więcej informacji na www.henkel.com oraz www.henkel.pl.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *