Grupa Santander przyspiesza proces wdrożenia kart przyjaznych środowisku w krajach europejskich


Grupa Santander przyspiesza proces wdrożenia kart przyjaznych środowisku w krajach europejskich, w ramach wspierania procesu przejścia na finansowanie zielonej gospodarki

  • Do 2025 r., wszystkie karty debetowe, kredytowe oraz pre-paid w krajach europejskich,
    w których działa Grupa Santander, będą produkowane z materiałów zrównoważonych, takich jak PVC z recyclingu czy tych powstałych na bazie kukurydzy.
  • Grupa Santander ograniczy również liczbę kart dostępnych w ofercie o ponad 30%
    i ujednolici wizerunek karty we wszystkich krajach.
  • Klienci Santander Bank Polska otrzymają pierwsze karty wykonane z tworzywa przyjaznego środowisku na przełomie czerwca i lipca.

Grupa Santander ogłosiła dzisiaj przyspieszenie procesu wdrożenia kart przyjaznych środowisku
w krajach europejskich, w ramach działań na rzecz zrównoważonego rozwoju oraz przejścia na finansowanie zielonej gospodarki. Do 2025 r. wszystkie karty debetowe, kredytowe oraz pre-paid
w Polsce, Portugalii, Hiszpanii oraz Wielkiej Brytanii będą produkowane z materiałów zrównoważonych, takich jak PVC z recyclingu czy tych powstałych na bazie kukurydzy.

W procesie produkcji takich kart zużywa się mniej energii niż w procesie produkcji tradycyjnych kart
z plastiku. W wyniku wdrożenia przez Grupę kart ekologicznych każdego roku emisja dwutlenku węgla zostanie zredukowana o ponad 1.000 ton, co stanowi równowartość energii zużywanej corocznie przez ok. 1.000 gospodarstw domowych. Ponadto roczne zużycie plastiku spadnie o 60 ton.

Grupa Santander, która w krajach europejskich wydała ponad 30 milionów kart debetowych, kredytowych oraz typu pre-paid, uprości również swoją ofertę kartową o ponad 30% do 2021 r. celem poprawy doświadczenia klienta i zwiększenia wydajności procesu. 

W ramach procesu uproszczenia wprowadzony zostanie nowy, jednakowy i nowoczesny wizerunek dla wszystkich kart debetowych, kredytowych i pre-paid w całej Europie. Nowe karty, z ekologicznym logo, będą zawierały unikalny wzór dla poszczególnych segmentów klienta, dzięki czemu klienci łatwiej zidentyfikują daną kartę w swoim portfelu. Identyfikacja karty będzie również łatwiejsza dla osób niewidomych.

António Simões, szef regionalny na Europę w Grupie Santander: „Zredukowanie niepotrzebnego zużycia plastiku stanowi ważny krok w procesie przejścia Grupy na finansowanie gospodarki zielonej. Poprzez wprowadzenie kart przyjaznych środowisku ograniczamy emisję dwutlenku węgla i działamy na rzecz osiągnięcia neutralności węglowej. Stanowi to również przykład tego, co wspólnie możemy zrobić w ramach programu One Santander w Europie, wykorzystując naszą obecność na rynkach międzynarodowych i usprawniając model obsługi klienta.”

Michał Gajewski, CEO Santander Bank Polska:Nasz bank jest jedną z wiodących instytucji finansowych w Polsce zaangażowanych w zieloną transformację. Działania dotyczą m.in. finansowania energetyki odnawialnej np. farm solarnych i wiatrowych, promowania zielonych instrumentów finansowych powiązanych z ESG, ale także codziennego funkcjonowania banku. W ostatnich latach ograniczyliśmy zużycie plastiku w naszych placówkach i centralach, przeszliśmy na energię z OZE, zmieniamy flotę używanych aut na bardziej ekologiczne. Wszystko to pozwoliło zredukować emisję CO2. Naturalnym krokiem są też działania dotyczące produktów najczęściej używanych przez naszych klientów, takich jak karty płatnicze. Dzięki produkcji kart z materiałów zrównoważonych wkrótce będziemy w stanie jako grupa zredukować emisję o kolejne 1000 ton rocznie.

Santander wdrożył pierwszy portfel kart wyprodukowanych z PLA w Portugalii w 2019 r., a w Hiszpanii w 2020 r. Wprowadzane zmiany stanowią odpowiedź na ewoluujące potrzeby klientów, a uproszczenie oferty w prosty i zrównoważony sposób ma poprawić ich doświadczenie korzystania z usług bankowych.  

W ubiegłym miesiącu Grupa Santander ogłosiła plany osiągnięcia neutralności węglowej w całej Grupie do 2050 r. Plan dotyczy nie tylko całej działalności własnej Grupy, neutralnej węglowo od 2020 r., ale również wszelkich emisji klientów banku, które są skutkiem usług kredytowych, doradczych lub inwestycyjnych świadczonych przez Grupę Santander. 

***

Grupa Santander Bank Polska S.A. jest jedną z największych grup finansowych i największym bankiem z kapitałem prywatnym w Polsce. Oferuje nowoczesne rozwiązania finansowe dla osób indywidualnych, mikro, małych i średnich przedsiębiorstw oraz polskich i międzynarodowych korporacji. Bank ma jedną z największych sieci oddziałów i placówek partnerskich, jak również świadczy usługi poprzez elektroniczne kanały dostępu, w tym bankowość mobilną. Jest jednym z liderów rynku w zakresie wykorzystania nowoczesnych technologii w usługach bankowych, konsekwentnie budując swoją markę zgodnie ze strategicznym celem osiągnięcia pozycji najlepszego banku dla klienta. Priorytetem Santander Bank Polska jest satysfakcja i lojalność klientów, dlatego Bank regularnie wprowadza do oferty innowacyjne funkcjonalności, które pomagają dbać o finanse osobiste oraz efektywnie zarządzać finansami firmowymi. Od 2011 r. Bank należy do międzynarodowej Grupy Santander. Spółki z Grupy Santander Bank Polska oferują m.in. fundusze inwestycyjne, ubezpieczenia, leasing oraz faktoring.

Grupa Santander to wiodąca uniwersalna grupa bankowa z siedzibą w Hiszpanii, założona w 1857 r. Jest obecna na 10 kluczowych rynkach w Europie oraz obu Amerykach i jest jednym z największych banków na świecie pod względem kapitalizacji rynkowej. Jej misją jest pomaganie klientom w codziennych sukcesach w duchu wartości „Przyjazny, Rzetelny, Dla Ciebie”. Grupa Santander dąży do tego, aby stawać się instytucją coraz bardziej odpowiedzialną społecznie. W tym celu zobowiązała się m.in. przeznaczyć w latach 2019–2025 ponad 120 mld EUR na finansowanie inwestycji i rozwiązań proekologicznych i udzielić finansowego wsparcia ponad 10 milionom ludzi, w tym samym czasie. Według stanu na koniec 2020 r. Grupa posiada 148 mln klientów (w tym 22.8 mln klientów lojalnych oraz 42.4 mln klientów cyfrowych), 11 000 oddziałów i 191 000 pracowników.


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *