Clarios wyznacza standardy w zakresie ochrony środowiska

Clarios wyznacza standardy w zakresie ochrony środowiska 

  • Ochrona środowiska i zrównoważony rozwój to istotne elementy filozofii firmy Clarios 
  • Produkty firmy pomagają zaoszczędzić energię 
  • Fundacja Clarios w służbie zdrowia dzieci

Hanower – 18 lutego 2021 r. Clarios, największy producent akumulatorów na świecie, propaguje inicjatywy na rzecz zrównoważonego rozwoju. „Zaangażowanie w ochronę środowiska stanowi istotny element naszej strategii odpowiedzialności biznesu” – stwierdza Wiceprezes firmy Clarios, Christian Rosenkranz. „Nieustannie dążymy do minimalizacji wpływu naszych produktów i procesów produkcyjnych na ekosystem. Zrównoważony rozwój to jedna z podstawowych zasad naszej firmy: technologie i procesy, które wykorzystujemy, wyznaczają standardy branżowe w zakresie ochrony zdrowia, bezpieczeństwa oraz ekologii zarówno w produkcji, jak i recyklingu”. Wszystkie systemy zarządzania związane z oszczędzaniem energii oraz ochroną środowiska naturalnego w firmie Clarios posiadają certyfikaty zgodności z normami ISO. „To fundament, na którym budujemy naszą koncepcję ochrony środowiska” – podkreśla Rosenkranz.

Obieg zamknięty 

Firma Clarios we współpracy z klientami i partnerami opracowała niezawodny i sprawdzony system recyklingu w obiegu zamkniętym. W Europie pozwala to na odzyskanie z pojazdów ponad 98% akumulatorów ołowiowych i ponowne wykorzystanie dużej część zawartych w nich materiałów. W efekcie można odzyskać i poddać recyclingowi 90% materiałów z akumulatorów kwasowo-ołowiowych. 75% ołowiu
w europejskich akumulatorach tego typu pochodzi obecnie
z recyklingu. Dzięki istnieniu globalnej sieci recyklingu firmy Clarios, akumulatory samochodowe są najczęściej poddawanym recyklingowi produktem konsumenckim w największych gospodarkach świata – wyprzedzając aluminium, papier, opony i szkło. Oszczędza to zasoby
i zapobiega emisji gazów cieplarnianych powstających podczas produkcji elementów składowych akumulatorów od podstaw. Ponadto, wszyscy menadżerowie ds. zrównoważonego rozwoju w Clarios prowadzą regularne szkolenia dla pracowników i zachęcają ich do zgłaszania propozycji ulepszeń. Dzięki temu, w ciągu zaledwie dziesięciu lat, udało się obniżyć zużycie energii podczas produkcji akumulatorów o 25%, a zużycie wody o 35%. 

Rozwiązania opracowywane przez firmę Clarios pomagają konsumentom oszczędzać energię, chronić środowisko naturalne i obniżać zużycie paliwa. Przykładowo, 8 z 10 nowych samochodów z technologią start-stop (obniżającą zużycie paliwa) wyposażonych jest obecnie w akumulatory AGM lub EFB firmy Clarios.

Odpowiedzialna współpraca

Firma Clarios jest sygnatariuszem United Nations Global Compact, zobowiązując się tym samym do przestrzegania dziesięciu uniwersalnych zasad zrównoważonego rozwoju, odpowiedzialności za prawa człowieka, prawa pracy, przeciwdziałania korupcji, a także ochrony środowiska. „Bardzo poważnie podchodzimy do kwestii zachowania należytej staranności, a wręcz poza nią wykraczamy” – dodaje Rosenkranz. „Chcemy zachować pełną zgodność z wszelkimi międzynarodowymi standardami zrównoważonego łańcucha dostaw. Dlatego wymagamy przestrzegania najwyższych standardów zrównoważonego rozwoju w branży również od naszych dostawców”.

Recyling von Autbatterien, Johnson Controls, Krautscheid, 3.12.2014

Fundacja Clarios przejmuje inicjatywę

Działalność Fundacji Clarios koncentruje się na zdrowiu dzieci. Wspólnie
z UNICEF oraz amerykańską organizacją non-profit, Pure Earth, uruchomiła inicjatywę o nazwie Protecting Every Child’s Potential (PECP), której celem jest ochrona dzieci przed kontaktem z ołowiem. „To przybliżyło nas o kolejny krok do celu, jakim jest uczynienie świata trochę lepszym”, podsumowuje Rosenkranz. 

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *