ZAANGAŻOWANIE W BUDOWĘ ZRÓWNOWAŻONEGO SYSTEMU PRODUKCJI ŻYWNOŚCI – NAJNOWSZY RAPORT NA TEMAT ZRÓWNOWAŻONEGO ROZWOJU PEPSICO

24 września 2019 r. – PepsiCo Inc. (NASDAQ:PEP) opublikowało Raport na temat zrównoważonego rozwoju za rok 2018, który z jednej strony prezentuje postępy firmy w zakresie realizacji celów w obszarze zrównoważonego rozwoju, a dodatkowo ogłasza nowy cel programu zrównoważonego rozwoju: zaangażowanie w proces budowy bardziej zrównoważonego systemu produkcji żywności.

– Jako wiodący producent żywności i napojów, po które konsumenci na całym świecie sięgają ponad miliard razy dziennie, a także przedsiębiorstwo o rozbudowanym łańcuchu dostaw, w którym uczestniczą rolnicy z 60 różnych krajów, mamy pełną świadomość istotnej roli, jaką nasza firma ma do odegrania w procesie poszukiwania odpowiedzi na wyzwania związane z budową nowoczesnego systemu produkcji żywności. Obejmują one zmiany klimatu, niedobory zasobów, odpady po opakowaniach oraz nierówności dochodowe – powiedział Ramon Laguarta, dyrektor generalny i prezes PepsiCo. – Starając się wykorzystać ogromną skalę, jaką dysponujemy dla wspólnego dobra, postanowiliśmy przyspieszyć uzyskiwanie efektów naszych działań w ramach programu zrównoważonego rozwoju – dodał Ramon Laguarta.

Starania PepsiCo zmierzające do stworzenia bardziej zrównoważonego systemu produkcji żywności stanowią znaczący element szerszej wizji firmy na rzecz przyspieszonego, lecz zrównoważonego rozwoju, określanego mianem Winning with Purpose. W ramach tej strategii PepsiCo dąży do uzyskiwania lepszych wyników przy uwzględnieniu celów społecznych i środowiskowych we wszystkich kluczowych obszarach prowadzonej działalności. W ten sposób stara się zrobić jeszcze więcej dla dobra ludzi i środowiska.

Raport PepsiCo na temat zrównoważonego rozwoju za rok 2018 zwraca uwagę na efekty podejmowanych działań oraz odnosi się do celów firmy w sześciu obszarach priorytetowych, w których może z powodzeniem zaangażować się w budowę bardziej zrównoważonego systemu produkcji żywności. Są to:

  • Rolnictwo: Podejmując działania na rzecz pozyskiwania surowców w wyniku stosowania bardziej zrównoważonego i odpornego na zmiany rolnictwa, PepsiCo podnosi standardy efektywnego wykorzystania zasobów, świadomości ekologicznej, a także praw pracowniczych w gospodarstwach rolnych na całym świecie. Do końca roku 2018 ponad połowa surowców rolnych pochodzących bezpośrednio od rolników, takich jak ziemniaki, kukurydza, owies i pomarańcze została zweryfikowana jako pozyskane w sposób zrównoważony w ramach programu zrównoważonego rolnictwa. Firma podejmuje starania, aby osiągnąć poziom 100% do końca 2020 roku. Już teraz 100% chipsów z północnoamerykańskiej oferty Frito-Lay, w tym Lay’s® i Ruffles®, produkowanych jest z wykorzystaniem północnoamerykańskich ziemniaków pozyskiwanych w sposób zrównoważony. Z kolei w Polsce firma buduje i pielęgnuje długofalowe relacje z lokalnymi dostawcami surowców, dbając jednocześnie o podnoszenie standardu życia lokalnych społeczności. Otwarty w 1993 roku zakład w Grodzisku Mazowieckim produkujący chipsy ziemniaczane zainicjował Program Agrarny, który przez okres minionych 26 lat wniósł ogromny wkład w zmodernizowanie sektora produkcji ziemniaka przemysłowego w Polsce. W 2018 roku PepsiCo w Polsce zakupiło ponad 230.000 ton produktów rolnych od polskich rolników.
  • Woda: Podejmując działania na rzecz lepszego zarządzania wodą w łańcuchu wartości, PepsiCo dąży do zwiększenia wydajności zużycia wody w działalności rolnej i produkcji na terenach o wysokim ryzyku wodnym oraz zapewnienia pełnej kompensacji wody zużywanej w procesie produkcji na terenach zagrożonych brakiem wody do roku 2025. Wykorzystując skalę prowadzonej działalności oraz specjalistyczną wiedzę, PepsiCo aktywnie domaga się wdrażania zasad i praktyk postępowania mających na celu ochronę lokalnych działów wodnych. Dodatkowo, w 2018 roku Fundacja PepsiCo przyczyniła się do zapewnienia ponad 6 milionom osób dostępu do bezpiecznych źródeł wody, tym samym zwiększając całkowitą liczbę beneficjentów do 22 mln (względem poziom początkowego z roku 2006). W Polsce firma aktywnie działa na rzecz oszczędności wody, dzięki czemu odnotowała wymierne sukcesy w ograniczaniu wpływu czterech polskich zakładów na środowisko: w latach 2009-18 firma obniżyła zużycie energii i wody na jednostkę gotowego produktu średnio o 25%. Z kolei w zakładzie produkcji przekąsek w Grodzisku Mazowieckim działa nowoczesna oczyszczalnia ścieków, której parametry umożliwiają pełne oczyszczanie ścieków, tak aby możliwe było odprowadzanie wody bezpośrednio do rzeki.
  • Opakowania: PepsiCo ogłosiło nowy cel, który uwzględnia redukcję o 35% zawartości plastiku pierwotnego we wszystkich opakowaniach napojowych do roku 2025. Firma zamierza ponadto wykorzystać 25% plastiku pochodzącego z recyklingu (rPET) w opakowaniach do roku 2025 oraz 50% rPET w plastikowych butelkach na obszarze Unii Europejskiej do roku 2030. Poczynając od przyszłego roku, opakowania LIFEWTR dostępne na terenie USA będą w 100% wytwarzane z tworzyw sztucznych pochodzących z recyklingu, a woda gazowana bubly będzie oferowana wyłącznie w opakowaniach aluminiowych. Firma stale też rozwija strategię Beyond the Bottle, przede wszystkim w oparciu o ofertę SodaStream, co według szacunków pozwoli na wyeliminowanie z obrotu 67 miliardów plastikowych butelek jednorazowego użytku do roku 2025.

W Polsce PepsiCo bierze udział w programie rozszerzonej odpowiedzialności producenta, który pomaga tworzyć i finansować system zbiórki materiałów plastikowych. Wraz z innymi przedsiębiorstwami z branży uruchomiony został w tym celu program „Działaj z imPETem”, prowadzony przez organizację Rekopol, zajmującą się recyklingiem opakowań. Celem programu jest edukacja dzieci i młodzieży w zakresie odpowiedniego segregowania odpadów, tak aby zwiększyć ilość odzyskiwanego materiału i zmniejszyć emisję CO2. Projekt w minionym roku przyczynił się do wzrostu recyklingu butelek PET o 30%, a działania edukacyjne objęły 120 tys. dzieci oraz 2000 szkół.

Produkty: PepsiCo stale poszerza wybór produktów oferowanych konsumentom, w tym o produkty zawierające mniejsze ilości cukru, soli i tłuszczów nasyconych, jak również poprzez rozwój oferty w oparciu o innowacyjne i przejmowane produkty zawierające bardziej odżywcze składniki. W samych tylko USA dostępnych jest prawie 500 różnych napojów zawierających 100 kalorii lub mniej na porcję produktu o pojemności 350 ml, a w 2018 i na początku 2019 roku do oferty dodane zostały takie marki, jak Bare Snacks czy Cytosport (producenci białka Muscle Milk oraz EVOLVE).

W Polsce stale poszerzana jest oferta produktów, aby móc zaoferować polskim konsumentom bardziej odżywcze alternatywy, takie jak nowa linia owsianych produktów śniadaniowych pod marką Quaker Oats, czy produkty z kategorii Future Brands, w tym gęste soki przecierowe Naked czy kombucha marki KeVita. Polski oddział firmy przyjął też dobrowolne zobowiązanie dotyczące redukcji zawartości cukru dodanego o 10% w okresie od 2015 do 2021 roku. Dodatkowo, w tym roku podjęta została decyzja o zastąpieniu oleju palmowego stosowanego do smażenia chipsów Lay’s i nachosów Doritos, odpowiednio mieszanką olejów słonecznikowego i rzepakowego oraz olejem kukurydzianym.

  • Klimat: PepsiCo ustanowiło cel polegający na ograniczeniu bezwzględnej emisji gazów cieplarnianych w całym łańcuchu wartości o 20% do roku 2030 względem poziomu z roku 2015. W roku 2018 PepsiCo ograniczyło emisje z zakresu 3 (niezwiązane z bezpośrednią działalnością przedsiębiorstwa) o około 2,2 milionów ton, a jednocześnie ograniczyło emisje z zakresu 1 i 2 o 6,4% w ramach bezpośrednich działań firmy. Poczynając od promowania korzystnych z punktu widzenia klimatu praktyk rolnych i rozbudowy taboru pojazdów niskowęglowych, aż po zwiększanie udziału energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych w zakładach produkcyjnych, PepsiCo stale zmniejsza poziom emisji w całym łańcuchu wartości, przyczyniając się z w ten sposób do łagodzenia zmian klimatu. Z kolei dzięki optymalizacjom wdrożonym przez PepsiCo Polska w łańcuchu dostaw, pojazdy dostawcze firmy przejeżdżają obecnie o 3 mln km rocznie mniej, co przekłada się na zmniejszenie emisji dwutlenku węgla do atmosfery o 20%. Od początku 2019 roku do zasilania swoich czterech zakładów produkcyjnych i centrali firma korzysta wyłącznie z zielonej energii, pochodzącej w szczególności z wiatru.
  • Ludzie: W ramach stałego zaangażowanie na rzecz zwiększania potencjału zarobkowego kobiet na całym świecie, od roku 2016 PepsiCo oraz Fundacja PepsiCo dokonały inwestycji na poziomie 27,3 mln USD w inicjatywy wspierające kobiety w społecznościach, w których firma prowadzi działalność. Aktualnie 40% stanowisk kierowniczych w PepsiCo na całym świecie zajmowanych jest przez kobiety – tak samo jest w Polsce. W Polsce obowiązuje też pełna równość w obszarze wynagradzania – kobiety i mężczyźni na tych samych stanowiskach otrzymują identyczne wynagrodzenie, co zostało potwierdzone niezależnym audytem.

– Jestem dumny z uzyskiwanych przez nas postępów i wspólnych wysiłków całego zespołu – to jednak dopiero początek i wciąż mamy wiele do zrobienia. Postępy w zakresie zrównoważonego rozwoju i coraz szersze uwzględnianie celów społecznych oraz środowiskowych w naszej działalności odegra istotną rolę w przyszłości PepsiCo. Mocno wierzę w to, że zarządzanie firmą w XXI wieku musi uwzględniać odpowiedzialność za planetę, społeczności i przyszłe pokolenia – dodał Laguarta.

Tegoroczny raport uzupełnia arkusz wskaźników wydajności, który w skróconej formie prezentuje postępy uzyskiwane przez PepsiCo w okresach rocznych. Bardziej szczegółowe informacje na temat obowiązujących w PepsiCo zasad i efektów działań firmy w poszczególnych obszarach można znaleźć na stronie internetowej poświęconej środowisku, zrównoważonemu rozwojowi oraz ładowi korporacyjnemu.

***

O firmie PepsiCo

Konsumenci w ponad 200 krajach i regionach na całym świecie sięgają po produkty firmy PepsiCo ponad miliard razy dziennie. Łączny przychód netto pochodzący ze sprzedaży uzupełniającej się oferty produktów żywnościowych i napojów oferowanych przez przedsiębiorstwa Frito-Lay, Galopadę, Pepsi-Cola, Quadem i Tropiczna, wchodzące w skład koncernu PepsiCo, wyniósł w 2018 roku ponad 64 mld dolarów amerykańskich. W swoim globalnym portfolio PepsiCo posiada szeroką i różnorodną ofertę produktów żywnościowych i napojów oferowanych pod wieloma markami, a każda z 22 najlepiej sprzedających się marek generuje w ciągu roku przychody na poziomie ponad miliarda dolarów amerykańskich.

W swoich działaniach PepsiCo kieruje się wizją „Winding with Purpose”, która wskazuje drogę do uzyskania statusu światowego lidera w obszarze wygodnych, gotowych do spożycia produktów żywnościowych i napojów. „Winding with Purpose” stanowi odzwierciedlenie aspiracji firmy, polegających na zrównoważonym podejściu do realizacji zamierzeń rynkowych i uwzględnianiu świadomie realizowanych celów we wszystkich aspektach naszej działalności.

Więcej informacji na temat PepsiCo jest dostępnych na globalnej witrynie pod adresem www.pepsico.com oraz na polskiej stronie firmy http://www.pepsicopoland.com.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *