Grupa Santander i Fundacja Oxentia ogłaszają konkurs Santander X Environmental Challenge

  • Santander X Environmental Challenge stawia przed uczestnikami dwa cele: „Bądź ekologiczny” –  poprzez zielone finansowanie i zielone inwestycje oraz „Bądź świadomy” – poprzez produkty i usługi, które zwiększają świadomość naszego wpływu na środowisko.

Za pośrednictwem Santander X i we współpracy z Fundacją Oxentia, Grupa Santander inauguruje Santander X Environmental Challenge. Inicjatywa powstała po to, by wspierać przedsiębiorców zaangażowanych w ochronę środowiska z innowacyjnymi pomysłami, które pomogą zbudować bardziej zrównoważoną przyszłość i przyspieszyć transformację gospodarki na niskoemisyjną, wspierający tym samym realizację międzynarodowego zobowiązania w ramach Porozumienia Paryskiego w sprawie zmian klimatycznych.

Transformacja w kierunku zielonej gospodarki pozostanie jednym z głównych wyzwań stojących przed światową społecznością po zakończeniu pandemii COVID19. Nasze zobowiązanie do budowania odpornej na wstrząsy, inkluzywnej i niskoemisyjnej gospodarki jako katalizatora ożywienia gospodarczego będzie jeszcze bardziej istotne w czasach post-pandemicznych – tłumaczy Katarzyna Teter, menedżer zespołu CSR Santander Bank Polska.

Cytując słowa Any Botín, Przewodniczącej Grupy Santander, „COVID-19 spowodował globalny kryzys zdrowotny i spowolnienie światowej gospodarki, ale nie spowolnił zmian klimatycznych. Do końca XXI wieku temperatura na naszej planecie wzrośnie o 3°C, czyli znacznie powyżej progu 1,5°C określonego w Porozumieniu Paryskim. Jeżeli nie zrobimy nic, by temu zapobiec, konsekwencje dla naszej planety będą dramatyczne. To wyzwanie stanowi prawdziwą szansę dla zielonej rewolucji, która wymaga ogromnych inwestycji w nowe technologie. Aby tak się stało, potrzebujemy innowacji i przedsiębiorców„.

W konkursie Santander X Environmental Challenge mogą wziąć udział przedsiębiorstwa, które już działają i aktywnie sprzedają co najmniej jeden produkt lub usługę, a ich roczny obrót wynosi od 200 000 do 5 000 000 EUR. Do konkursu mogą zgłaszać się przedsiębiorcy z Polski, Niemiec, Argentyny, Brazylii, Chile, Hiszpanii, Meksyku, Portugalii, Wielkiej Brytanii, Urugwaju i Stanów Zjednoczonych. 

Uczestnicy muszą dostarczyć przejrzyste zestawienia danych wskazujących na pozytywny wpływ ich innowacji na środowisko lub społeczności i otoczenie, w którym funkcjonują.  Zgłoszenia muszą być powiązane z jedną z dwóch kategorii konkursu, które obejmują wiele wyzwań związanych ze zmianami klimatu:  

  • Bądź ekologiczny: rozwiązania promujące zielone inwestycje i finansowanie.
  • Bądź świadomy: projekty przyczyniające się do podnoszenia poziomu świadomości jak ważne jest ograniczanie naszego wpływu na środowisko.

Firmy zainteresowane udziałem w konkursie mogą rejestrować się na stronie www.santanderx.com do 8 kwietnia 2021 roku.  

Grupa międzynarodowych ekspertów oceni uczestników i ich rozwiązania oraz wybierze dwudziestu finalistów. Zostaną oni zaproszeni do zaprezentowania swoich projektów online przed międzynarodowym panelem wiodących ekspertów w dziedzinie zrównoważonego rozwoju, przedsiębiorczości i globalnych inwestycji 26 kwietnia 2021 r. Sześciu zwycięzców, po trzech w każdej kategorii, otrzyma 20 000 EUR na dalszy rozwój swoich projektów, dostosowany do potrzeb mentoring ze strony ekspertów z sieci Fundacji Oxentia, a także wsparcie komunikacyjne Santandera. 

Santander X Environmental Challenge jest drugim globalnym konkursem dla przedsiębiorczości zainicjowanym przez Santander X, globalną sieć przedsiębiorczości Grupy Santander. Jest to kolejny przykład zaangażowania banku w społeczność przedsiębiorców jako jednego z głównych czynników stymulujących ożywienie gospodarcze i wzrost zatrudnienia. Tylko w 2020 roku, bank przyczynił się do realizacji inicjatyw zrównoważonego rozwoju, wspierając ponad 32 700 przedsiębiorców.

Fundacja Oxentia jest zachwycona możliwością współpracy z Santander X w ramach Environmental Challenge. Naszą misją jest umożliwianie najbardziej utalentowanym ludziom wywierania szerokiego wpływu na otoczenie poprzez zrównoważony rozwój społeczny, gospodarczy i środowiskowy. Wraz z Santander X, cieszymy się, że będziemy mogli wspierać realizację wizji największych talentów w dziedzinie przedsiębiorczości na świecie, którzy postanowią stawić czoła najpilniejszego wyzwaniom naszej planety – dodaje Steve Cleverley, CEO Fundacji Oxentia.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *